Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge en helhetsbild av vad utbildningsprogrammet och inriktningarna går ut på och en orientering om informationsteknik med betoning på PC-datorer, tillämpningsprogram i PC-datorer och datanät.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studenten: - känna till skolans IT infrastuktur och tjänster samt kunna använda skolans datorer - ha en insikt i operativsystem (Windows, Linux) - behärska grunderna i texthantering, kalkylprogram och Internet - förstå hur programvara utvecklas - identifiera en dators och ett nätverks centrala komponenter - förstå vad datasäkerhet innebär

Innehåll

Arcadas It-system och tjänster, epost, fjärrinloggning PC hårdvara och konfiguration Datakommunikation och datanät Operativsystem Filsystem och rättigheter Ordprocessor, kalkylprogram, rapportskrivning Informationssökning Datasäkerhet Orientering till innehållet i utbildningsprogrammet och framtida yrkesliv

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

- Datorn och datanät, Jobba med datorn, Introduktion till informationsteknik - It och data, Persondatorer

Litteratur

Juha Paananen: Tietotekniikan peruskirja J. Glenn Brookshear: Computer science; an overview Föreläsningsmaterial och webben

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 35 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 34 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 74 timmar
  • Varav schemalagda studier: 59 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Karlsson Hanne

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-03-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning