Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna genomför ett verkligt programvaruprojekt och parallellt får studera ämnet programvaruutveckling.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studerande ha färdighet att delta i och självständigt kunna leda olika programvaruprojekt. Studeranden får i praktiken inse nyttan av strukturerat och systematiskt angreppssätt och arbetsmetoder och förstå vad ingenjörsmässig utveckling av programvara innebär.

Innehåll

- Programvaruutveckling i projektform (projektarbete, projektledning) - Processmodeller med betoning på viga metoder - Faser i programutvecklingsprojekt: krav, design, implementation, granskning, test, underhåll - Utvecklingsverktyg - Kvalitet och mätningar - Ingenjörsmässighet & kompetenser, egenskaper och aktiviteter som behövs för systematik och struktur

Förkunskaper

Olika programmeringskurser (t.ex. Java, webb- programmering)

Kursen ersätter följande kurser

Programmeringsprojekt, programvarukonstruktion

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Görling Stefan: Att arbeta med IT-projekt (Studentlitteratur 2009)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Teoridel 40% - Närvaro & aktivitet på föreläsningar - Bokreferat Projektdel (60%) - Projektrapport (dokumentation), fungerande programdel - Muntlig presentation av projektet och individuell utvärdering av arbetsinsats

Lärare

 • Grahn Kaj
 • Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-12-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning