Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får grundkunskaper i telekommunikation samt insikter i den digitala signalbehandlingens teori och praktik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • förstå telekommunikation
 • matematiskt hantera digitala signaler
 • hantera digital media i form av text, grafik, ljud och bild

Innehåll

A. Telekommunikation

 1. Information, data och signaler
 2. Användartjänster, standarder
 3. Kodning av tal ("speech")
 4. Protokoll och OSI-modell
 5. Transfermoder, transmissionsmedier och -parametrar
 6. Nätintelligens
 7. Modulation, multiplexing
 8. Trunk- och accessnät
 9. Mervärdestjänster
 10. Signalering
 11. Näthantering
 12. Nätplanering
 13. PSTN (Trådtelefoni)
 14. Introduktion till RF-teknik
 15. Trådlös datakommunikation
  15.1. PLMN (Mobiltelefoni)
 16. Multimedia-nätverk
  B. DSP-teori
 17. Introduktion
 18. Signaler och spekra
  2.1 Signaler och Fourier-transformationen
  2.2 Lineära system
 19. Provtagning
  3.1 Provtagning i tids- och spektrumdimensionen
  • provtagningsteoremet
   3.2 Överprovtagning och underprovtagning
 20. Kvantisering
  4.1 Analog/Digital-konvertering
  4.2 Kvantiseringskurva och dess dynamik
  4.3 Kvantiseringsfel och kvantiseringsbrus
  4.4 Digital/Analog-konvertering
 21. FIR-filter (transversalfilter)
  5.1 Grunderna
  5.2 Realisering
  C. Användning av DSP i multimedia och i media
 22. Audio
 23. Grafik
 24. Video
 25. Datakompimering (JPEG, MPEG)

Förkunskaper

Elementär matematik

Kursen ersätter följande kurser

ABC of DSP, 2001-2006

Litteratur

Ericsson och Telia: Att förstå telekommunikation, Del 1 och 2, Studentlitteratur 1996. Finns på handbokhyllan i Arcadas bibliotek
Annan DSP-kurslitteratur anges av kurslärare under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 66 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Självstudier - 22 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 123 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 123 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
sluttent
tent i 'ABC of DSP'
godkända övningar
Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
sluttent 60%
tent i "ABC of DSP" 40%

Lärare

 • Biström Johnny
 • Pulkkis Göran
 • Lindqvist Claus

Examinator

Pulkkis Göran

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-11-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning