Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studerande färdighet att planera, utforma, förverkliga och hantera en enkel relationsdatabas. Detta innebär samtidigt att studenten måste ha en grundläggande insikt i teorin bakom relationsdatabaser, och att han/hon behärskar grunderna i SQL tillsammans med något databashanteringsprogram. Studenten skall kunna använda en verklig databasutvecklingsmiljö i PC- labbet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha: - goda insikter i relationsdatabaser (begrepp och teori) - förmåga att skriva korrekt och körbar SQL-kod (dvs. behärska ett databashanteringsspråk) - grundläggande förståelse av vad query optimering innebär - förmåga att utforma och förverkliga enkla relationsdatabaser i riktig klient-server-miljö - förstå innebörden av och kunna utnyttja en designmetodologi

Innehåll

Databasteori: - definitioner, grundbegrepp och terminologi - relationsdatabas-modellen,relationsalgebra - databashanteringssystem och frågespråk - dataintegritet Databashantering i en klient-server miljö med SQL: - sökningar i databasen och övrig "datamanipulering" (DML) - skapa tabeller och övriga databasobjekt (DDL)

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2004-2005 DATABASER OCH SQL

Mer information

Inga

Litteratur

Föreläsningsmaterial Thomas Padron-McCarthy: Databasteknik. Studentlitteratur 2005 Thomas Connolly etc.: Database Systems, Fifth Edition (2010) Connolly, Begg, Holowczak: Business Database Systems (2008)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 32 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 41 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Kursprojekt

Examinationskrav

1. SQL-övning (individuell hemtent) 2. Databasprojekt i tre delar. För projekten gäller max. 2 personers arbetsteam.

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Forss Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hösten 2013

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning