Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lär studenten att upprätthålla webbsidor och att
utveckla och underhålla en avancerad webbplats. Ge
färdighet att använda och göra grundläggande
programmering i Internet eller ett internt eller
externt TCP/IP-nätverk. Studeranden bör lära sig
utnyttja Internets mångsidiga funktionalitet och
särskilt World Wide Web samt de vanligaste
protokoll och språk som behövs. Studeranden bör
lära sig producera egna grundläggande och mera
avancerade webbsidor med olika verktyg.

Läranderesultat

1. Förstår Internets viktigaste byggstenar och hur
de fungerar.
2. Känner Internet-protokollen och kan använda
dem.
3. Kan bygga och upprätthålla webbsidor med HTML5
och CSS.
4. Känner de viktigaste webbeditorerna och kan
använda dem.
5. Förstår problematiken med och kan integrera
multimedia på webbsidor.
6. Kan implementera dynamiska webbsidor genom att
manipulera DOM med JavaScript.

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk
Internets tjänster och World Wide Web
Severs och klienter samt Internets viktigaste
protokoll
HTML-språket och planering av webbsidor med HTML-
och webbeditorer
Stilsidor som en central del av webbdesign
Publicering av hemsidor
Avancerad HTML och planering av webbsidor med
multimedia
Bearbetning av bilder för webben
Bearbetning av ljud för webben
Animering för webben
Utnyttjande av DOM och JavaScript för att få
dynamiska effekter

Förkunskaper

IKT-körkortet

Mer information

Sista inlämningsdatum för alla prestationer infaller
veckan då kursen avslutas.

Litteratur

Kurskompendium och kurser på Internet
Kihlman, Dag: Programmering för Internet,
Studentlitteratur, 2008,
ISBN 9789144049625
Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards,
New Riders, 2009, ISBN 9780321616951
Sebesta, Robert: Programming the World Wide Web,
Addison-Wesley, 2009,
ISBN 9780132130813

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla tre projekt godkänt avlagda inom utsatt tid.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-12-20

Kursens tidtabell

vecka  innehåll/program

1 (44) Introduktion, HTML5 och CSS3, Webbdesign
och gränssnittsplanering, HTML- och webbeditorer,
projekt 1 ut

2 (45) Objekt, rubriker, listor, länkar, menyer,
text, tabeller, basfunktionalitet i HTML och
stilstyrning med CSS

3 (46) Bearbetning av bilder för webben,
validering, projekt 1 in , projekt 2 ut

4 (47) Avancerad HTML, iframes, absolut
positionering och lager, kartor och formulär

5 (48) Bearbetning av ljud och video för webben,
avancerad CSS, projekt 2 in, projekt 3 ut

6 (49) Objektorienterad programmering, JavaScript,
Dokument objekt modellen (DOM),

7 (50) Interaktivitet och kommunikation,
händelsehantering, projekt 3 in

8 (51) Resultat, avslutning

Examinationsformer

2013-12-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning