Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (11) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-043 (0) Svenska 5 1
SP-1-052 (0) Finska 5 1
SP-1-075 (6) Engelska 5 3
Ämnesstudier 135 ECTS
Hälso- och sjukvårdens grunder (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-101 (0) Hälsovård under människans livscykel 5 1
VA-2-102 (0) Patientsäkerhet och evidensbaserat vårdarbete 10 1
Kliniska vårdens grunder (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-020 (0) Klinisk vård - Praktik 5 1
VA-2-003 (0) Klinisk vårdlära 5 1
VA-2-004 (0) Läkemedelslära och läkemedelsräkning 5 1
Medicinska och naturvetenskapliga ämnen (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-007 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
GH-2-002 (6) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (6) Medicinska ämnen II 5 2
Klinisk vård 1 (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-019 (0) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära, yrkespraktik inre medicin 10 2
VA-1-019 (1) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära, yrkespraktik kirurgisk och perioperativ vård 10 2
VA-2-014 (3) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära 5 2
VA-1-010 (0) Vård av kvinnor och barn 5 2
Klinisk vård 3 (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-069 (0) Hemsjukvård praktik 10 3
VA-2-106 (0) Valfri yrkespraktik 5 2
VA-1-013 (0) Hemsjukvård och åldringsvård samt rehabilitering 5 3
Klinisk vård 2 (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-072 (0) Psykiatrisk vård - Praktik 10 3
VA-2-062 (0) Kris- och drogmissbruk 5 2
VA-2-071 (0) Mentalt hälsofrämjande och psykiatrisk vård 5 3
Organisation och ledarskap (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
Vårdvetenskap (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-103 (0) Vårdvetenskap, etik och idéhistoria 5 1
VA-2-104 (0) Vårdteorier, modeller och enheten människan 5 2
Vårdpedagogik (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-105 (0) Vårdpedagogik 5 2
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-001 (0) Social delaktighet och månprofessionell rehabilitering 15 4
GH-3-002 (0) Hälsofrämjande arbete 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-005 (0) Leadership & Management 15 4
FB-3-003 (0) Vård av äldre 15 4
FB-3-002 (0) Hygienskötarutbildning 15 4
FB-3-004 (0) Mottagningsarbete vid hälsocentraler 15 4
YH-3-035 (0) Krävande vård i akuta situationer 15 4
YH-3-015 (0) Arbetslivsrelaterade projekt 5 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-073 (0) Fördjupad Yrkespraktik 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (5) Vetenskapsteori och metodik 10 3
VA-2-073 (0) Examensarbete 5 3
VA-2-073 (0) Examensarbete 10 3

Kurs och studieplanssökning