Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla
hälsostationernas mottagningsverksamhet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • ha redskap att befrämja befolkningens hälsa
 • ha redskap att vårda folksjukdomar
 • känna till och kan tillämpa de senaste
  forskningsresultatetn i sin verksamhet

Innehåll

Studieorientering
Grunderna för primärhälsovårdens arbete
Individuell- / Grupphandledning

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Material ges av föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 65 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 170 timmar
 • Självstudier - 160 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
Examination 1 närvaro på närstudiedagarna
Examination 2 godkända essäer, distansuppgifter
och
inlärningsdagbok

Lärare

 • Blomster Marika
 • Brantberg Bettina
 • Halmén-Björkestam Susanne

Examinator

Blomster Marika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning