Allmänbildande studier 15 ECTS
Allmänbildande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (15) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (8) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-031 (8) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Mediespråk 5 1
SP-1-081 (0) Engelska (MK) 5 2
SP-1-160 (0) Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen 5 2
Introduktion till berättande (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-112 (0) Introduktion till berättande 10 1
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
Introduktion till medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-113 (1) Introduktion till medieproduktion - P3 10 1
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
Krisitskt tänkande för framtiden (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 5 2
FM-2-006 (0) Podcasting 5 2
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
Profil: Online media utveckling (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-118 (0) Webbdesign 10 1
FM-1-003 (0) Designa webben 5 1
FM-2-002 (0) Visuell webbdesign 5 2
FM-2-003 (0) Visuell design och identitet 5 2
MK-2-117 (0) Utvecklingsprojekt inom Online Media 5 3
Profil: Online media koncept och design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-135 (0) UX & UI 5 2
MK-2-121 (0) Pitching Ideas 5 2
FM-2-007 (0) 2D grafik och animation 5 2
MK-2-149 (0) Games Theory & Design 10 2
MK-2-119 (0) Koncept design 5 2
Avancerad medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-131 (0) Produktion i broadcastmiljö 5 3
MK-2-115 (1) Slutproduktion - Online media 10 3
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-126 (0) Praktik 30 4
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Utvecklingsstudier: Manus och regi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-3-016 (0) Manusproduktion 5 3
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och regi 5 4
Utvecklingsstudier: Online media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 3
MK-3-048 (0) Arcada Game Jam 5 3
MK-1-012 (0) Boktentamen i online media 5 4
Utvecklingsstudier: Kreativitet (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 3
YH-4-032 (0) CILECT Film prize filmanalys 5 3
MK-4-018 (0) Creative Workshop 5 4
Utvecklingsstudier: Assistent och mentorskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-098 (0) Assistentuppdrag vid produktion 5 3
MK-2-101 (0) Mentorskap vid produktion 5 4
FM-3-003 (0) Teamarbete i Filmproduktion 5 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Forskningsstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-1-023 (0) Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-2-123 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning