Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att lära sig kommunicera grafiskt och att se kritiskt på användargränssnitt i vår omgivning och vara förmögen att finna lösningar för att förbättra svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att designa användarvänliga lösningar för olika användargränssnitt, främst grafiska användargränssnitt för webben.

Innehåll

1. Användbarhetsteorier
2. Internetvana
3. Målgrupper
4. Användarflöden
5. Design av grafiska användargränssnitt
6. Design av prototyper

Förkunskaper

Webbdesign eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kommunikationen och frånvaroanmälan i kursen sker via Itslearning. Studenten förväntas följa upp Itslearning för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

OBS! Läget med Covid-19 kan leda till att kursen förflyttas helt online. I praktiken flyttas föreläsningarna från campus till Zoom enligt de redan utsatta tiderna (bokningar på ARBS) och frånvaroanmälan görs normalt via Itslearning. Situationen uppföljs kontinuerligt och information om möjliga förändringar skickas per mail eller via Itslearning.

Litteratur

Luke Wroblewski: Mobile First

Steve Krug: Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability (Voices That Matter)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och avslutade projekt samt närvaro 80%. Frånvaro bör anmälas på förhand via Itslearning.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-15 till 2021-08-30

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 09:15 - 13:00 UX & UI https://arcada.zoom.us/j/68216968292?pwd=a1F3Q2JYYnR1TENmUHlrTlo4d2xqZz09 Törnqvist Jutta
2021-09-01 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-02 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-07 09:15 - 13:00 UX & UI https://arcada.zoom.us/j/68216968292?pwd=a1F3Q2JYYnR1TENmUHlrTlo4d2xqZz09 Törnqvist Jutta
2021-09-08 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-09 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-14 09:15 - 13:00 UX & UI https://arcada.zoom.us/j/68216968292?pwd=a1F3Q2JYYnR1TENmUHlrTlo4d2xqZz09 Törnqvist Jutta
2021-09-15 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-16 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-21 09:15 - 13:00 UX & UI https://arcada.zoom.us/j/68216968292?pwd=a1F3Q2JYYnR1TENmUHlrTlo4d2xqZz09 Törnqvist Jutta
2021-09-22 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-23 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-28 09:15 - 13:00 UX & UI https://arcada.zoom.us/j/68216968292?pwd=a1F3Q2JYYnR1TENmUHlrTlo4d2xqZz09 Törnqvist Jutta
2021-09-29 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta
2021-09-30 09:15 - 13:00 A303 UX & UI Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning