Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (3) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (2) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-031 (2) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-037 (0) English Professional Communication (IA) 5 1
SP-2-035 (0) Tietotekniikan suomi 5 1
SP-2-036 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 3
Webb och visualisering - Grundläggande studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-001 (0) Webbutveckling 5 1
IA-2-003 (0) Front-end programmering 5 1
IA-2-004 (0) Back-end programmering 5 1
IA-2-005 (0) Webbkommunikation, databaser och CMS 5 1
IA-2-012 (0) Ramverk och webbapplikationer 5 2
IA-2-008 (0) Visualisering av information 5 2
Information och data samt tillämpad matematik och fysik - Grundläggande studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-002 (0) Matematisk programmering 5 1
IA-1-002 (0) Vektorer och krafter 5 1
IA-1-001 (0) Statistik och sannolikhet 5 1
IA-2-007 (0) Oscillation och partikelsystem 5 2
IA-2-009 (0) Datastrukturer och algoritmer 5 2
IA-2-011 (0) IT-juridik och etik 5 2
Tjänsteorienterade arkitekturer och analytiska metoder - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-010 (0) Nätverksprotokoll och datasäkerhet 5 2
IA-2-017 (0) Webbtjänster och molnteknologi 5 3
IA-2-018 (0) Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps 5 3
IA-2-014 (0) Autonoma agenter 5 3
IA-2-021 (0) Design av analytiska system 5 3
IA-2-016 (0) Cloud Native Apps 5 3
Maskininlärning och beslutstödssystemutveckling - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-022 (0) Datorseende 5 3
IA-2-013 (0) Deskriptiv analytik - Data/Text mining 5 3
IA-2-020 (0) Prediktiv analytik 5 3
IA-2-023 (0) Beslutsstödsystem och verifikation 5 4
IA-2-019 (0) Preskriptiv analytik 5 4
IA-2-024 (0) Maskininlärning och optimering 5 4
Praktik - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-029 (0) Praktik 1 15 4
IA-2-030 (0) Praktik 2 15 4
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Företagets funktioner (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 2
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 2
AB-1-010 (3) Introduktion till turismindustrin 5 2
AB-1-008 (1) Affärslogistikens grunder 5 2
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 2
Entrepreneurship (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-006 (0) Entrepreneurship 15 2
Språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk 10 2
Online Media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-135 (0) UX & UI 5 2
FM-2-002 (0) Visuell webbdesign 5 2
MK-2-149 (0) Games Theory & Design 10 2
FM-2-007 (0) 2D konst och animation 5 2
Projekt (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-3-003 (0) Projekt 5 2
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-015 (0) Databearbetning 5 3
IA-2-025 (0) Ledning av utvecklings- och forskningsprojekt 5 3
IA-2-027 (0) Metodologi och examensseminarium 5 3
IA-2-032 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning