Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/604000/2021-2022/675">Informationsteknik 2021 - Professionell kommunikation - grundläggande studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt eget område på finska och
klarar av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar för att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2).

Läranderesultat

Kunskap
Du

 • påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
  olika målgrupper

Färdighet
Du kan

 • berätta om dig själv, din utbildning och
  arbetslivserfarenhet samt beskriva din
  arbetsinsats
 • kommunicera både muntligt och skriftligt inom
  den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
  och i multiprofessionella situationer.
  -presentera och diskutera ämnen inom din egen
  bransch
 • skilja mellan formell och informell
  kommunikation
 • förstå det centrala innehållet i professionella
  publikationer och andra källor
 • skriva texter och dokument som behövs inom
  området
  -använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju
E-post (formell), affärskommunikation

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen
för språk)

Kursen ersätter följande kurser

Informationsteknik 2020, Finska IA

Litteratur

Av läraren sammanställt material

Studieaktiviteter

Föreläsningar - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 20 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentationer Enligt överenskommelse med studerande

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Presentationer
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och
presentationstillfällen (meddelas på
Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntligt test 30%

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2021-08-30 - Rapporter och produktioner
 • 2021-08-30 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 10:15 - 12:00 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-01-17 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-01-24 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-01-31 10:15 - 12:00 B327 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-02-07 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-02-21 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-02-28 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-03-07 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-03-14 10:15 - 12:00 D4110 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-03-21 10:15 - 12:00 A311 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-03-28 10:15 - 12:00 B320 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-04-04 10:15 - 12:00 B320 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-04-11 10:15 - 12:00 B320 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-04-25 10:15 - 12:00 B320 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-05-02 10:15 - 12:00 B320 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-05-09 10:15 - 12:00 B320 Tietotekniikan suomi Luomi Anna Maija
2022-05-16 09:00 - 12:00 D4106 Tietotekniikan suomi (tentti) Luomi Anna Maija

Kurs och studieplanssökning