Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2 KP-2-020 (0) Akademiskt skrivande KP 5 sp
2 MK-1-023 (0) Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 SP-1-134 (0) Arbetslivsfinska för kulturproducenter 5 sp
3 KP-2-085 (0) Artist Management 5 sp
2 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
1, 2 KP-2-074 (0) Drama och Storytelling 5 sp
1 SP-1-135 (0) Engelska 5 sp
1 KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 sp
3 AS-1-031 (7) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
3 AS-1-031 (8) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
3, 4 KP-2-077 (0) Evenemangsproduktion 10 sp
1, 2, 3, 4 KP-2-021 (0) Examensarbete 15 sp
1, 2, 3, 4 MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 sp
2 KP-2-123 (0) Förändringsledarskap och ledarskap för kreativitet 5 sp
1 KP-2-070 (0) Grunderna till kulturproduktion 5 sp
3, 4 KP-3-013 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (1/3) 10 sp
3, 4 KP-3-014 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (2/3) 10 sp
3, 4 KP-3-015 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (3/3) 10 sp
3, 4 FB-3-016 (0) How to Start and Run Your own Business 15 sp
3, 4 KP-3-007 (0) Internationell kulturproduktion (1/3) 10 sp
3, 4 KP-3-008 (0) Internationell kulturproduktion (2/3) 10 sp
3, 4 KP-3-009 (0) Internationell kulturproduktion (3/3) 10 sp
1, 2 KP-2-115 (0) Internationell kulturverksamhet 10 sp
4 FM-3-004 (0) Konstforsk film: Genus 5 sp
3, 4 KP-3-020 (0) Konstnärlig forskning (1/3) 10 sp
3, 4 KP-3-021 (0) Konstnärlig forskning (2/3) 10 sp
3, 4 KP-3-022 (0) Konstnärlig forskning (3/3) 10 sp
2 KP-2-075 (0) Konstnärlig produktion 5 sp
3, 4 KP-3-001 (0) Kultur som näringsverksamhet (1/3) 10 sp
3, 4 KP-3-002 (0) Kultur som näringsverksamhet (2/3) 10 sp
3, 4 KP-3-003 (0) Kultur som näringsverksamhet (3/3) 10 sp
4 KP-2-106 (0) Kulturekonomi och ledarskap 10 sp
4 KP-2-086 (0) Kulturpolitik och kulturindustri 5 sp
3, 4 KP-3-004 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (1/3) 10 sp
3, 4 KP-3-005 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (2/3) 10 sp
3, 4 KP-3-006 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (3/3) 10 sp
3 KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 sp
4 KP-2-102 (0) Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen 5 sp
3, 4 MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 sp
3, 4 KP-3-010 (0) Mediekultur (1/3) 10 sp
3, 4 KP-3-011 (0) Mediekultur (2/3) 10 sp
3, 4 KP-3-012 (0) Mediekultur (3/3) 10 sp
1 TV-2-002 (0) Metodik 5 sp
2, 3, 4 YH-2-004 (3) Mognadsprov - KM 0 sp
1, 2, 3, 4 KP-2-104 (0) Professionell identitet och nätverk 5 sp
1 KP-2-080 (0) Projekthantering inom den kreativa branschen 5 sp
2 KP-2-092 (0) Publikarbete 5 sp
2 KP-2-122 (0) Självledarskap inom kulturbranschen 5 sp
3 KP-2-084 (0) Social- och servicedesign (RSA) 5 sp
1 SP-1-133 (0) Svenska för kulturproducenter 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-4-038 (0) Säkerhetskurs - Multihallen A211 0 sp
2 AS-1-030 (7) Teamarbete och innovation 5 sp
2 AS-1-030 (8) Teamarbete och innovation 5 sp
1 AS-1-029 (7) Teknologi och lärande 5 sp
2 KP-2-093 (0) Tillämpad konst 5 sp
3, 4 MK-2-125 (0) Trender i konst och kultur 5 sp
3 KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 sp
1, 2 KP-3-029 (0) Virtual Event Management 5 sp
2 KP-2-117 (0) Yrkespraktik 1 15 sp
1, 2, 3, 4 KP-2-118 (0) Yrkespraktik 2 15 sp

Kurs och studieplanssökning