Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden ska lära sig:
Syftet av ramverk.
Hur man uttnyttjar sig av ramverk i praktiken.
Använda sig av ramverk för att skapa webappar.
De vanligaste utvecklingsverktygen och praxis.

Läranderesultat

Kunna begrepp typiska för moderna JS ramverk.
Läsa och skriva ramverkets kod och
dokumentation.
Bruka tilläggsfunktionalitet från ramverk i sin
egna kod
Bygga platformoberoende webappar
Förstå sig på NoSQL-principer

Innehåll

JS Objekt och ES6
DOM-strukturen, interaktivitet och händelser
(M)VC principer

Förkunskaper

Webutveckling
Front-end programmering
Back-end programmering
Webbtjänster, databaser och CMS

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Basgruppsarbete - 27 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämnat och godkänt grupprojekt
Självstudier

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 13:00 - 16:00 E385 Ramverk och webbapplikationer https://arcada.zoom.us/my/bistromd - Hybridundervisning, delta antingen i klass eller på distans (kolla mer info på Itslearning) Biström Dennis
2021-09-07 13:00 - 16:00 E385 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2021-09-09 13:00 - 16:00 E387 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2021-09-14 13:00 - 16:00 E387 Ramverk och webbapplikationer Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2021-09-21 13:00 - 16:00 E385 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2021-09-23 13:00 - 16:00 D399 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2021-09-29 13:00 - 16:00 E387 Ramverk och webbapplikationer Biström Dennis
2021-10-05 13:00 - 16:00 E387 Ramverk och webbapplikationer Kodtillfälle #2 Biström Dennis
2021-10-12 12:30 - 15:30 Ramverk och webbapplikationer Presentationstillfälle #1 https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis
2021-10-14 12:30 - 15:30 Ramverk och webbapplikationer Presentationstillfälle #2 https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning