Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande får en grundläggande förståelse för
principerna inom modern marknadsföring med fokus
på konsumentmarknaden.

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus: 
- Kompetens kring kundcentrering 
- Grundkompetens kring faktabaserat
beslutsfattande inom marknadsföring 
- Kompetens kring både strategiskt och praktiskt
perspektiv på grundläggande marknadsföring 
- Framförhållning inför den förändring inom
marknadsföringen som digitaliseringen innebär 

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

- beskriva konsumentbeteende under köpprocessens
olika faser. (Kunskap)
- identifiera grupper av individer med likartade
behov som kan tillfredsställas såväl effektivt som
ekonomiskt. (Kunskap)
- analysera organisationens förutsättningar att
agera på den aktuella marknaden. (Färdighet)
- tillämpa de i sammanhanget relevanta medlen
utgående från de centrala marknadsförings
modellerna. (Färdighet)
- argumentera för hur organisationens
marknadsföringsinsatser och planer förverkligas,
integreras, och koordineras möjligast
kostnadseffektivt. (Färdighet) (Förhållningssätt)

Identifiera och jämföra olika produkt- och
marknadsföringsstrategier och kommersiella
aktiviteter på marknaden (Färdighet)
(Förhållningssätt)
.

Innehåll

Föreläsningar
Gästföreläsningar
Tentamen
Quiz
Individuella uppgifter och grupparbete

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Huvudbok i kursen:
Principles of Marketing
Scandinavian Edition
Kotler P., Armstrong G., Parment A.
2nd edition, 2016
Pearson Education Limited

Tillgänglig vid perlego.com

Material som utdelas under föreläsningarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkända obligatoriska deluppgifter och tentamen

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (90 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se Asta/ARBS/itslearning

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2022-03-13

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-17 09:30 - 12:00 F143 Marknadsföringens grunder Introduktion + Tema 1 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-03-18 13:00 - 15:30 F143 Marknadsföringens grunder Tema 2 och 3 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-03-22 13:00 - 15:30 D4107-08 Marknadsföringens grunder Tema 4 och 5 Henriksson Robert
2022-03-31 09:30 - 12:00 F143 Marknadsföringens grunder Tema 6 och 7 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-01 13:00 - 15:30 Marknadsföringens grunder Tema 8 och 9   https://arcada.zoom.us/j/66347784340?from=addon Meeting ID: 663 4778 4340 Kietz Tove
2022-04-05 13:00 - 15:30 F143 Marknadsföringens grunder Tema 10 och 11 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-07 09:30 - 12:00 Marknadsföringens grunder Tema 12 och info om quiz och grupparbete   https://arcada.zoom.us/j/68787480651?from=addon Meeting ID: 687 8748 0651 Kietz Tove
2022-04-08 09:30 - 12:00 Marknadsföringens grunder Tentamen Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-26 13:00 - 15:30 Marknadsföringens grunder Re-exam 1 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-04-28 09:30 - 12:00 F143 Marknadsföringens grunder Marknadsundersökning grupparbete instruktioner Kietz Tove
2022-05-06 09:30 - 12:00 F249 Marknadsföringens grunder Market research survey and summary workshop Kietz Tove
2022-05-10 13:00 - 15:30 Marknadsföringens grunder Guest lecture https://arcada.zoom.us/j/68650568084?from=addon Meeting ID: 686 5056 8084 Henriksson Robert
Kietz Tove
2022-05-12 09:30 - 12:00 Marknadsföringens grunder Re-exam 2 / Omtentamen 2 Henriksson Robert
Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning