Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att erbjuda grundläggande
kunskaper om turistnäringen, både globalt och
lokalt i Finland. Under kursen behandlas olika
turismaktörers roller och utmaningar. Även
turism
branschens betydelse och påverkan kommer att
diskuteras i en större utsträckning. Studenten
kommer också att bli bekant med olika
attraktioner och turismregioner i Finland.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten ha en
allmän kunskap om strukturen i turistnäringen
både globalt och lokalt i Finland, samt vara
medveten om de viktigaste aktörerna inom detta
område. Studenten kommer att känna till olika
attraktioner och turismregioner i Finland.

Innehåll

Turistnäringens sturktur
Turistdestinationer
Finland som turistdestination
Efterfrågan ock konsumentbeteende
Turismtransport
Turistattraktioner
Den allmänna sektorn inom turism
Turismens påverkan
Trender inom turism

Förkunskaper

Inga.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Poäng totalt 100, för avlagd kurs krävs 50 poäng.

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (103 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-10-24

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 13:00 - 15:30 Introduktion till turismindustrin Kursintroduktion i Zoom. Framöver kommer vi att jobba både på campus och i Zoom. Vänligen kolla alltid upp noggrant var föreläsningen sker. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67340089863?from=addon Meeting ID: 673 4008 9863 Halmén Mia
2021-10-29 09:00 - 11:30 F143 Introduktion till turismindustrin Föreläsning på campus.   Delta via Zoom enbart om du känner dig sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61187317035?from=addon Meeting ID: 611 8731 7035 Halmén Mia
2021-11-03 13:00 - 15:30 Introduktion till turismindustrin Föreläsning i Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62423427799?from=addon Meeting ID: 624 2342 7799 Halmén Mia
2021-11-05 09:00 - 11:30 F143 Introduktion till turismindustrin Föreläsning på campus.   Delta via Zoom enbart om du känner dig sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61227624334?from=addon Meeting ID: 612 2762 4334 Halmén Mia
2021-11-10 13:00 - 15:30 Introduktion till turismindustrin Studera individuellt. Ingen föreläsning. Halmén Mia
2021-11-12 09:00 - 11:30 F143 Introduktion till turismindustrin Föreläsning på campus.   Delta via Zoom enbart om du känner dig sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69277689455?from=addon Meeting ID: 692 7768 9455 Halmén Mia
2021-11-17 13:00 - 15:30 Introduktion till turismindustrin Föreläsning i Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68149463920?from=addon Meeting ID: 681 4946 3920 Halmén Mia
2021-11-19 09:00 - 11:30 F143 Introduktion till turismindustrin Föreläsning på campus.   Delta via Zoom enbart om du känner dig sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67192657361?from=addon Meeting ID: 671 9265 7361 Halmén Mia
2021-11-24 13:00 - 15:30 Introduktion till turismindustrin Studera individuellt. Ingen föreläsning. Halmén Mia
2021-11-26 09:00 - 11:30 Introduktion till turismindustrin Föreläsningen flyttad till 13.12. kl 12:30 Halmén Mia
2021-12-01 13:00 - 15:30 Introduktion till turismindustrin Presentationer i Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62635569143?from=addon Meeting ID: 626 3556 9143 Halmén Mia
2021-12-03 09:00 - 11:30 Introduktion till turismindustrin Presentationer i Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69565395227?from=addon Meeting ID: 695 6539 5227 Halmén Mia
2021-12-09 09:00 - 11:30 Introduktion till turismindustrin Presentationer I Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65001701724?from=addon Meeting ID: 650 0170 1724 Halmén Mia
2021-12-13 12:30 - 15:00 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2021-12-13 12:30 - 15:00 Introduction to the Tourism Industry Societal impacts of tourim Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67431324794?from=addon Halmén Mia
2021-12-16 09:00 - 11:30 F143 Introduction to the Tourism Industry/Introduktion till turismindustrin IN ZOOM FOR EVERYONE!! Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67074021747?from=addon Meeting ID: 670 7402 1747 Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning