Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
lär
sig att använda ord- och handböcker och andra
källor för att kontinuerligt förkovra sitt
ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt
blir förtrogen med lämpliga språkliga
formuleringar i olika professionella
sammanhang..

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003)för en tjänst
inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling
i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och rapporter
Arbetslivsterminlogi

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre
Beskrivning av nivå B1 enligt europeiska
refrensramen för språk:
Förstår längre talsekvenser och det centrala
innehållet i många TV- och
radioprogram om ämnet är bekant och taltempot
normalt. Förstår vanliga texter om
vardagliga företeelser, men krävande texter om
ämnen som är främmande kan vålla
svårigheter. Reder sig i vanliga praktiska
talsituationer och kan skriva enkla
sammanhängande texter om vanliga företeelser,
även om brister i grammatik och
ordförråd ibland kan vålla förståelseproblem.

Mer information

Frånvaro 7.2.2022 måste kompenseras med en
uppgift, som ges först efter datumet. Sista
inlämningsdagen för uppgifterna är 9.6.2022.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Muntligt test 27.4, 4.5 eller 18.5. - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga
prestationer sammanlagt 40 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-06-09

Kursens tidtabell

Zoomlänken till föreläsningarna är
https://arcada.zoom.us/j/65884921435 Extern länk?
pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • 2022-04-20 - Tentamina
 • 2022-01-24 - Rapporter och produktioner
 • 2022-02-14 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 09:00 - 12:00 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-01-20 09:00 - 11:30 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-01-24 09:00 - 12:00 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-01-31 09:00 - 12:00 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-02-07 09:00 - 12:00 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-02-14 09:00 - 12:00 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-02-21 09:00 - 12:00 Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-03-14 13:00 - 16:00 B323 SP-1-160 (0) - Media- ja kulttuurialan suomi Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-04-20 13:00 - 16:00 D4107-08 Skriftlig tentamen på campus Herva Marja
2022-04-27 13:00 - 16:00 B522 Muntligt test via Zoom eller på campus Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65884921435?pwd=YThwMHliZXg2S3FMYlNicVVkS1lLUT09 Herva Marja
2022-05-04 13:00 - 16:00 B522 Muntligt test via Zoom eller på campus Herva Marja
2022-05-18 09:00 - 12:00 B323 Media- ja kulttuurialan suomi Herva Marja

Kurs och studieplanssökning