Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Ingår huvudsakligen i följande yrkesspecifika kompetenser:
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
- Du har kunskap om kodande av hemsidor på en grundläggande nivå.
- Du har grundläggande kunskap i webbspråk och kännedom om centrala begrepp.
- Du känner till olika verktyg och rutiner för bästa praxis inom branschen.
- Du har grundläggande kunskap om olika tekniker såsom ramverk och rådande standarder.

Färdighet
-Du kan den grundläggande och dagsaktuella tekniken för manuell kodning av webbsidor.
-Du använder grundläggande terminologi inom webbdesign.
-Du känner till verktygen och jobbar organiserat och kan producera välskriven kod, logisk filstruktur samt optimerade filer.

Förhållningssätt
-Du förstår samt kan förhålla dig till kontexten gällande internetuppkoppling, skärmstorlekar samt olika webbläsare.
-Du förstår den grundläggande teknikens och standardernas roll för fortsatt skapande på webben.

Innehåll

1. Html5
2. css
3. Grid design
4. Ramverk
5. Mobile First
6. Användbarhet och sidstruktur
7. Webbläsare och tolkning
8. Val av teknik och verktyg
9. Projekt

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kommunikationen i kursen sker via Itslearning. Studenten förväntas följa upp Itslearning för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

OBS! Läget med Covid-19 kan leda till att kursen förflyttas helt online. I praktiken flyttas föreläsningarna från campus till Zoom enligt de redan utsatta tiderna (bokningar på ARBS) och frånvaroanmälan görs normalt via Itslearning. Situationen uppföljs kontinuerligt och information om möjliga förändringar skickas per mail eller via Itslearning.

Litteratur

HTML5 For Web Designers by Jeremy Keith
CSS3 for Web Designers by Dan Cederholm
Responsive Web Design by Ethan Marcotte

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 120 timmar
 • Praktiska övningar - 32 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 78 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och avslutade projekt samt närvaro 80%.

Examination 1: Avslutat projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-15 till 2021-10-25

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 09:15 - 13:00 Webbdesign https://arcada.zoom.us/j/61761632921?pwd=YmZ5V2N3UVcxRDVVMmR2VUIrelE2dz09 Törnqvist Jutta
2021-10-27 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-10-28 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-02 09:15 - 13:00 Webbdesign https://arcada.zoom.us/j/61761632921?pwd=YmZ5V2N3UVcxRDVVMmR2VUIrelE2dz09 Törnqvist Jutta
2021-11-03 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-04 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-09 09:15 - 13:00 Webbdesign https://arcada.zoom.us/j/61761632921?pwd=YmZ5V2N3UVcxRDVVMmR2VUIrelE2dz09 Törnqvist Jutta
2021-11-10 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-11 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-16 09:15 - 13:00 Webbdesign https://arcada.zoom.us/j/61761632921?pwd=YmZ5V2N3UVcxRDVVMmR2VUIrelE2dz09 Törnqvist Jutta
2021-11-17 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-18 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-22 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-11-23 09:15 - 13:00 Webbdesign https://arcada.zoom.us/j/61761632921?pwd=YmZ5V2N3UVcxRDVVMmR2VUIrelE2dz09 Törnqvist Jutta
2021-11-29 12:15 - 15:00 Webbdesign https://arcada.zoom.us/j/61761632921?pwd=YmZ5V2N3UVcxRDVVMmR2VUIrelE2dz09 Törnqvist Jutta
2021-11-30 09:15 - 15:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-12-07 09:15 - 15:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2021-12-14 09:15 - 15:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning