Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Kommunikativ och social kompetens

Innovations- och utvecklingskompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du kan beskriva olika kommunikationsmodeller
och kan därtill fungera i olika sociala och
kulturella sammanhang. (Kunskap)

Du kan redogöra för grunderna i projektarbetet
och innovationsprocesser. (Kunskap)

Du lägger grunden för att agera medvetet i
olika sociala, internationella och
interkulturella miljöer, och reflektera
analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i
sammanhanget. (Färdighet)

Du bidrar till att nyskapa, utveckla och
utvärdera produkter, tjänster och verksamhet på
generell nivå och i arbetssamfund. (Färdighet)

Du verkar för öppenhet i grupper,
organisationer och samfund därtill kan du
framföra synpunkter och argumentera
konstruktivt i olika professionella, sociala
och kulturella sammanhang. (Förhållningssätt)

Tillsammans i grupp visar du mod och nyfikenhet
för att skapa innovationer och utveckling som
är användarorienterat och stöds av
tvärvetenskaplighet samt innefattar en
etiskekonomisk konsekvensbedömning.
(Förhållningssätt)

Innehåll

GRUNDFAKTA

- 90-100 studenter från utbildningarna i Film och
Media, IT-ingenjör och Kulturproducentskap
- Teamarbete i grupper på 6-7
- Lärplattform: ItsLearning
- Kommunikation och dokumentationsverktyg: Teams,
OneNote, Miro

PROCESSEN

Under 9 dagar (s.k. faser) jobbar du och studenter
från tre olika utbildningar tillsammans för att
lösa problem från det verkliga livet. Lektorer
från din och andra utbildningar fungerar som
facilitatorer/coacher och stöder er i ert arbete.
Dagligen introduceras du och ditt team till en ny
fas i ert innovationsäventyr. Varje fas
innehåller olika verktyg som t.ex. spel,
brainstorming-övningar som ni applicerar i ert
team.

VERKTYGSBACKEN

Verktygsbacken består av en mängd verktyg som
samlats in från olika källor, t.ex. företag som
jobbar med produkt och tjänsteutveckling. Det är
en flexibel resurs som är utvald och utformad för
att underlätta utvecklandet av mjuk kompetens.
Verktygsbacken är utformad för att rymma både
online och offline arbete.
Processen och verktygsbacken finns på ItsLearning.
FÖRHANDSSTUDIE

Innan dag 1 (24.11) skall du på egen hand lära dig
att använda OneNote och Teams.

Mera information om processen publiceras
kontinuerligt under processerns gång på
ItsLearning där varje dag beskrivs steg för steg.

Litteratur

Itslearning fungerar som litteratur- och
materialbank

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
 • Nätbaserade - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: gemensam OneNote anteckningsbok
(Dokumentation av innovationsprocessen och
teamarbete)
Examination 2: Presentationerna (ideation,
midwaypitch, presentation för jury (Pitch)
Examination 3: Linkedin Post (visar öppenhet i
grupper, organisationer och samfund och kan
argumentera konstruktivt samt visa sin kompetens)

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Biström Dennis
 • Molin Sofia
 • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-24 09:30 - 12:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-11-25 09:30 - 15:30 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-11-26 09:30 - 15:30 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-12-01 09:30 - 15:30 F143 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-12-02 09:30 - 15:30 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-12-03 09:30 - 15:30 F249 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-12-08 09:30 - 15:30 Teamarbete och innovation Jag lägger in en zoom länk för Pitchklinikerna  Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69716115679?from=addon Meeting ID: 697 1611 5679 Join by SIP 69716115679@109.105.112.236 69716115679@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 697 1611 5679 Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-12-09 09:30 - 15:30 Teamarbete och innovation Zoom länk för pitching kliniker idag. Om ni är på Campus så är rummet B327  Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69114579900?from=addon Meeting ID: 691 1457 9900 Join by SIP 69114579900@109.105.112.236 69114579900@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 1457 9900 Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas
2021-12-10 09:30 - 15:30 F143 Team och Innovation Pitch Ahonen Mirko
Biström Dennis
Träskman Tomas

Kurs och studieplanssökning