Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du kan starta ett
kunskapsutvecklande projekt/kreativ produktion. Du
förstår processen samt kan arbeta med praktiska
frågor samt formulera egna forskningsfrågor,
redogöra för teorier och
metoder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen
att:
- formulera en betydelsefull fråga eller
frågeställning inom ditt eget specialområde
- kunna söka och hantera information samt
identifiera praktiska problem inom din
egen bransch samt ha förmåga att kritiskt
bedöma information och gestalta helheter
- identifiera kunskapsläget för ett
avgränsat fenomen, problem eller organisation
- kunna beskriva kontexten och
verksamhetsmiljön till dina egna
aktuella projekt genom att tillämpa den
information som finns i branschen
- kunna producera vetenskaplig text inom ditt eget
intresseområde

Innehåll

- Kunskapsutvecklande och utvecklingsprojekt
- Forskningsprocessen olika delar. Från
idé/problem till
dokumentation av ett undersökningsprojekt.
- Informationssökning och informationskompetens
- Metoder för datainsamling
- Kvalitativa forskningsmetoder: intervjuer,
observationer,
användning av sekundärdata och fallstudier.

Förkunskaper

Metodik kurs (År 3) eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Nätbaserade - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Du har med hjälp av kursuppgifterna utvecklat en
inledning, identifierat ett praktiskt och
teoretiskt problem och metod för ditt
kunskapsutvecklande projekt/ din kreativa
produktion.

Kursen bedöms med vitsord godkänd/underkänd.

Lärare

 • Löv Monica
 • Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS och kursplanen i ItsLearning

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 14:15 - 15:45 D173 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2022-01-11 12:15 - 13:45 D173 Kunskapsutveckling Hej, Här är zoomlänken till dagens föreläsning. Vi ses 12.15. h. Tiina R.  Tiina Räisä is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63588591574?from=addon Meeting ID: 635 8859 1574 Join by SIP 63588591574@109.105.112.236 63588591574@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 8859 1574 Grönvall John
Räisä Tiina
2022-01-12 14:15 - 15:45 D4106 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2022-01-17 15:45 - 17:15 D4106 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2022-01-25 10:15 - 11:45 B518 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2022-02-09 14:15 - 15:45 F249 Kunskapsutveckling Du kan delta på plats (lilla auditoriet) eller via zoom https://arcada.zoom.us/j/7260736484 Träskman Tomas
2022-02-14 14:15 - 15:45 D173 Kunskapsutveckling Hej alla, Här kommer Zoomlänken till dagens föreläsning med John Grönvall. h. Tiina R. Tiina Räisä is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68591981628?from=addon Meeting ID: 685 9198 1628 Join by SIP 68591981628@109.105.112.236 68591981628@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 685 9198 1628 Grönvall John
Räisä Tiina
2022-02-22 14:15 - 16:45 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2022-02-23 14:15 - 15:45 D4106 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2022-03-15 10:15 - 11:45 D4109 Kunskapsutveckling Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/9998572833 Löv Monica
Träskman Tomas
2022-03-29 13:15 - 15:00 D4109 Kunskapsutveckling Presentationer Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67329172530 Löv Monica
Träskman Tomas
2022-04-05 10:15 - 12:00 E254 Kunskapsutveckling Presentationer, Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/9998572833 Löv Monica
Träskman Tomas

Kurs och studieplanssökning