Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus:

Etisk och hållbarhetskompetens

Lokal och global samhällskompetens

Läranderesultat

Läranderesultat etisk hållbarhetskompetens

Kunskap

Du kan identifiera och beskriva FNs hållbarhetsmål för
samhällsutveckling samt identifiera hur de relaterar till din bransch
och den nordiska samhällsutvecklingen.

Färdighet

Du kan relatera dina kunskaper om hållbar utveckling och etiska
grundprinciper i verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession

Förhållningssätt

Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och etiska
grundprinciper reflekterar du över de val du gör i din profession.

Läranderesultat lokal och global samhällsutveckling

Kunskap
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och grunderna i arbetsrätt,
vilket ligger som grund för den nordiska samhällsmodellen.

Du känner till några historiska koncept och normer på vilka dagens rättssamhälle och dess etiska grundvalar vilar.

Du förstår vilka de etiska utmaningarna blir i ett allt mer platformsierat samhälle.

Färdighet

Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman från aktuell
samhällsdebatt i en social, kulturell och politisk kontext.

Förhållningssätt

Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till din omgivning utgående
från värderingar relaterade till den nordiska välfärdsmodellen.

Du reflekterar kritiskt med hjälp av ett meta-etiskt perspepktiv över hur du konstruerar din egen etiska doktrin.

Innehåll

Innehåll

introduktion till rättslära
Allmän avtalsrätt
Allmän arbetsrätt

Arbetsmarknaden

Etiska grundvalar, meta-etik

Disinformation på Internet

Hållbar utveckling i ett finländsk och nordiskt sammanhang

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Studieenheten går gemensamt med motsvarande kurs för
Kulturproducenterna.

Litteratur

Litteraturen publiceras på itslearning

Därtill finns material som är form av filmer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Etiskt paradigm

Examinationskrav

Quizz för den juridiska delen 15p
Quizz för Agenda 2030 / Kulturpolitiska programmet 10p
Reflektion arbetsmarknadsorganisationerna 5p
Etiskt paradigm 30p
Portfolio/poster för den nordiska dagen 30p
Reflektion enligt instruktioner på itslearning i slutet av studieenheten
10p

För att uppnå en 1:a i kursen krävs 50 poäng, därtill skall varje del
vara godkänd för godkänt vitsord

Lärare

 • Bäck Maria
 • Grönvall John

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2022-03-23 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 13:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling On-line - intro till studieenheten Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65521822014?from=addon Meeting ID: 655 2182 2014 Join by SIP 65521822014@109.105.112.236 65521822014@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 655 2182 2014 Bäck Maria
Grönvall John
2022-01-18 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Juridik, online föreläsning https://arcada.zoom.us/j/64078479466 Enkvist Joachim
2022-01-20 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Juridik, online föreläsning https://arcada.zoom.us/j/64078479466 Enkvist Joachim
2022-01-20 15:15 - 17:45 Etisk och hållbar samhällsutv. - Film Se filmen "The great hack" på egen hand. Filmen diskuteras på nästa lektion 21.1 Grönvall John
Löv Monica
2022-01-21 10:15 - 13:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Pluti, Etik 1/4 Grönvall John
Löv Monica
2022-01-24 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Juridik, online föreläsning Enkvist Joachim
2022-01-27 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Juridik, online föreläsning https://arcada.zoom.us/j/64078479466 Enkvist Joachim
2022-02-02 14:15 - 16:30 Etisk och hållbar samhällsutv. - Film Se filmen "Coded bias" på egen hand. Filmen diskuteras på lektion den 3.2 Grönvall John
Löv Monica
2022-02-03 10:15 - 13:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Pluti, Etik 2/4 Grönvall John
2022-02-04 09:45 - 11:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69669416294?from=addon Meeting ID: 696 6941 6294 Join by SIP 69669416294@109.105.112.236 69669416294@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 6941 6294 Bäck Maria
2022-02-10 13:15 - 15:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64716979320?from=addon Meeting ID: 647 1697 9320 Join by SIP 64716979320@109.105.112.236 64716979320@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 647 1697 9320 Bäck Maria
2022-02-16 14:15 - 16:45 Etisk och hållbar samhällsutv. - Film Se film "The social dilemma" filmen diskuteras på lektion 17.2 Grönvall John
Löv Monica
2022-02-17 10:15 - 13:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Pluti, Etik 3/4 Grönvall John
2022-02-24 13:30 - 15:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65978984363?from=addon Meeting ID: 659 7898 4363 Join by SIP 65978984363@109.105.112.236 65978984363@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 7898 4363 Bäck Maria
2022-03-03 14:15 - 16:30 Etisk och hållbar samhällsutv. - Film Se filmen "The Social Dilemma" filmen diskuteras på lektion 8.3 Grönvall John
2022-03-08 10:15 - 13:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Pluti, Etik 4/4 Grönvall John
2022-03-10 13:30 - 15:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68552475131?from=addon Meeting ID: 685 5247 5131 Join by SIP 68552475131@109.105.112.236 68552475131@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 685 5247 5131 Bäck Maria
2022-03-23 09:00 - 15:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning