Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålen är problemlösning, tidtabell
hantering, jobba i grupp för ett genemsamt mål.
Under kursen kommer vi att producera
material som används i ett riktigt projekt.

Läranderesultat

Vi fördjupar oss i produktionen av online media
material som grafik, animation, video, webbsidor,
eller spel.

Förkunskaper

Produktion i Broadcastmiljö eller motsvarande
kunskaper.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Arbetsdagbok.
Leverarad produkt.

Lärare

  • Ahonen Mirko
  • Törnqvist Jutta

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-02 09:15 - 12:15 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media A303+ https://arcada.zoom.us/j/66036336863 Ahonen Mirko
2021-11-08 10:15 - 12:15 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media A303+ https://arcada.zoom.us/j/66036336863 Ahonen Mirko
2021-11-15 10:15 - 12:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media A303+ https://arcada.zoom.us/j/66036336863 Ahonen Mirko
2021-11-22 10:15 - 17:00 E387 Utvecklingsprojekt inom Online Media Studiodag,så vi är med i multihallen då det behövs. Vi träffas i E387 men vi kan flytta oss till 303 när den blir ledig. Ahonen Mirko
2021-11-29 10:15 - 17:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media A303 + multihall Ahonen Mirko
2021-12-07 09:15 - 17:00 E387 Utvecklingsprojekt inom Online Media Sändningsdag 1 eller general rep. Allt färdigt idag! Vi träffas i E387. Ahonen Mirko
2021-12-08 09:15 - 17:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Sändningsdag! Mirko på plats först på eftermiddagen. Ahonen Mirko
2021-12-09 09:15 - 17:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Sändningsdag! Ahonen Mirko
2021-12-10 09:15 - 17:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Sändningsdag! Ahonen Mirko
2021-12-13 13:15 - 15:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Kort avslutningssession. A303 + zoom https://arcada.zoom.us/j/66036336863 Ahonen Mirko

Kurs och studieplanssökning