Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den övergripande målsättningen med kursen är att kunna göra en
bedöming i varför man skall välja att grunda ett företag inom
kulturens område och hur gå tillväga.

Övriga mål är:

- Känna till arbetslivets verksamhetsformer och kunna verka i en
arbetsgemenskap
- Kunna tillämpa lagar inom arbetslivet
- kunna identifiera målgrupper och kundgrupper för olika projekt.
- känna till segmentering samt kan identifiera nischerna inom den
egna branschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du:

- känna till hur man etablerar ett litet företag
- Kunna verka entreprenöriellt och intraprenöriellt
- skillnaden mellan olika företagsformer
- Planera din verksamhet utgående från olika kanvasmodeller och få
dem utskrivna i en affärsplan/verksamhetsplan
- känna till vilket ansvar du har som företagare
- känna till den kreativa och kulturella branschens särdrag

Innehåll

Under kursens lopp bekantar sig studenten med den kreativa
branschen och de specifika mekanismer som gör företagande möjligt.
Vad krävs av en företagare och ett företag?

Vi arbetar med föreläsningar online, workshops och läsecirklar samt
modererade diskussioner. Studenterna skall själva boka in läsecirklar
för att arbeta med
uppgifter (se tilläggsinformation)

Under kursens lopp skall du koppla utvecklingsarbetet till de
färdigheter och den
branschkännedom du fått under din utbildning

Förkunskaper

En förståelse och kunskap om CCI

Kursen ersätter följande kurser

Kulturföretagande

Mer information

Zoomföreläsningar och smågruppsträffar. Vi kommer att träffas för
korta sessioner i mindre grupper tre gånger under periodens gång. En
av grupperna kommer att vara online

Kursen är riktad till studenter på institutionen Kultur och media

Litteratur

Den ofrivillige företagaren
(https://www.framtidenskultur.se/denofrivillige.pdf Extern länk)

Business model generation : a handbook for visionaries, game
changers, and challengers, Osterwalder Alexander (finns som e-bok)

https://www.strategyzer.com/canvas Extern länk

Rapporter och artiklar som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten gör upp en företagsplan.
Vi använder oss av Business Model Canvas som bas.

- Aktivitet premieras - alla uppgifter har lämnats in inom DL på
itslearning (10p/100)
- Uppgifter och tentamen på itslearning (40 p/100)
- Affärsplan (50p/100)

För att uppnå vitsord tre (3) krävs 70 - 79 poäng och goda resultat i
de olika delarna.

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS och itslearning

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

  • 2021-10-22 - Tentamina
  • 2021-10-25 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 15:00 - 16:30 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Föreläsningar som hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62001812530?from=addon Meeting ID: 620 0181 2530 Join by SIP 62001812530@109.105.112.236 62001812530@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 620 0181 2530 Bäck Maria
2021-09-07 15:00 - 16:30 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Föreläsningar som hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63526647066?from=addon Meeting ID: 635 2664 7066 Join by SIP 63526647066@109.105.112.236 63526647066@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 2664 7066 Bäck Maria
2021-09-14 15:00 - 16:30 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Föreläsningar som hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62501052396?from=addon Meeting ID: 625 0105 2396 Join by SIP 62501052396@109.105.112.236 62501052396@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 0105 2396 Bäck Maria
2021-09-17 09:30 - 15:00 A311 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria
2021-09-21 15:00 - 16:30 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Föreläsningar som hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62102101530?from=addon Meeting ID: 621 0210 1530 Join by SIP 62102101530@109.105.112.236 62102101530@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 0210 1530 Bäck Maria
2021-09-28 15:00 - 16:30 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Föreläsningar som hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64268411055?from=addon Meeting ID: 642 6841 1055 Join by SIP 64268411055@109.105.112.236 64268411055@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 642 6841 1055 Bäck Maria
2021-10-12 15:00 - 16:30 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Föreläsningar som hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61677824537?from=addon Meeting ID: 616 7782 4537 Join by SIP 61677824537@109.105.112.236 61677824537@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 616 7782 4537 Bäck Maria
2021-10-22 09:30 - 11:45 A311 Entreprenörskap inom den kreativa branschen Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning