Perioder Kurskod Namn ECTS
3 FM-2-007 (0) 2D konst och animation 5 sp
4 IA-2-026 (0) Akademiskt skrivande IA 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (3) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (3) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (3) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (3) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 IA-2-014 (0) Autonoma Agenter 5 sp
3 IA-2-004 (0) Back-end programmering 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (1) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1 IA-2-023 (0) Beslutsstödsystem och verifikation 5 sp
1 IA-2-016 (0) Cloud Native Apps 5 sp
3 AB-3-006 (0) Customer Experience Management 5 sp
2 IA-2-015 (0) Databearbetning 5 sp
3 IA-2-009 (0) Datastrukturer och algoritmer 5 sp
3 IA-2-022 (0) Datorseende 5 sp
2 IA-2-021 (0) Design av analytiska system 5 sp
3 IA-2-013 (0) Deskriptiv analytik - Data/Text mining 5 sp
4 AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 sp
1, 2 SP-2-037 (0) English Professional Communication (IA) 5 sp
3, 4 AS-3-006 (0) Entrepreneurship 15 sp
3 AS-1-031 (2) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
1, 2 IA-2-028 (1) Examensarbete 5 sp
1, 2 IA-2-028 (2) Examensarbete 10 sp
3, 4 SP-1-131 (4) Finska 5 sp
2 IA-2-003 (0) Front-end programmering 5 sp
1 AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 sp
3 KP-2-078 (0) Immateriell rätt 5 sp
2 AB-1-010 (3) Introduktion till turismindustrin 5 sp
1 IA-2-011 (0) IT-juridik och etik 5 sp
3 AB-1-008 (1) Logistikens grunder 5 sp
2 AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 sp
2 IA-2-024 (0) Maskininlärning och optimering 5 sp
1 IA-2-002 (0) Matematisk programmering 5 sp
4 IA-2-027 (0) Metodologi och examensseminarium 5 sp
3 IA-2-018 (0) Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (5) Mognadsprov - FE, IB & IA 0 sp
3, 4 IA-2-010 (0) Nätverksprotokoll och datasäkerhet 5 sp
2 IA-2-007 (0) Oscillation och partikelsystem 5 sp
3 IA-2-029 (0) Praktik 1 15 sp
4 IA-2-030 (0) Praktik 2 15 sp
4 IA-2-020 (0) Prediktiv analytik 5 sp
1, 2 IA-2-019 (0) Preskriptiv analytik 5 sp
1, 2, 3, 4 IA-3-003 (0) Projekt 5 sp
2 IA-2-025 (0) Projektledning 5 sp
1 IA-2-012 (0) Ramverk och webbapplikationer 5 sp
1, 2 AB-3-007 (0) Service Design 5 sp
3, 4 MK-2-149 (0) Speldesign och produktion 10 sp
4 IA-1-001 (0) Statistik och sannolikhet 5 sp
1 AB-3-005 (0) Strategies in a Digital Economy 5 sp
2 AS-1-030 (8) Teamarbete och innovation 5 sp
1 AS-1-029 (3) Teknologi och lärande 5 sp
3, 4 SP-2-035 (0) Tietotekniikan suomi 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 5 sp
1 MK-2-135 (0) UX & UI 5 sp
2 IA-1-002 (0) Vektorer och krafter 5 sp
4 IA-2-008 (0) Visualisering av information 5 sp
1 FM-2-002 (0) Visuell webbdesign 5 sp
4 IA-2-005 (0) Webbkommunikation, databaser och CMS 5 sp
1 IA-2-017 (0) Webbtjänster och molnteknologi 5 sp
1 IA-2-001 (0) Webbutveckling 5 sp

Kurs och studieplanssökning