Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

Tjänsteorienterade arkitekturer och analytiska
metoder med tyngdpunkt på:

Hantering av en mjukvaras servicelivscykel, från
design till utveckling och driftsättning.

Automatisering av överföring av mjukvara till
produktion

Automatisering av skapandet av produktionsmiljöer
i en molntjänst

Versionshantering och testning

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

​Du förstår grundprinciperna för DevOps (kunskap)

Du får en överblick och insikt i hur
molnteknologier kan tillämpas vid
programvaruutveckling (kunskap)

Du vet hur man skapar och underhåller
infrastruktur som kod (färdighet)

Du bemästrar grundfunktioner inom
versionshantering (färdighet)

Du kan bygga automatiska integrationsflöden m.h.a.
molnteknologier (färdighet)

Du kan administrera användare och rättigheter i en
molntjänst (färdighet)

Du kan utföra automatisk testning (färdighet)

Du har en praktisk insikt i en mjukvaras
servicelivcykel, från planering, utveckling till
testning och lansering (förhållningssätt)

Förkunskaper

Studerande har gjort programvaruutveckling.
Grundläggande kunskaper i Linux operativsystemet.

Mer information

Studenterna har obligatorisk närvaro då
föreläsaren
så kräver av dem.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 96 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projektarbete och
presentation

Lärare

  • Dayama Niraj
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 12:15 - 14:15 E385 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-01-13 13:45 - 15:45 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-01-18 12:15 - 14:15 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-01-19 12:15 - 14:15 E385 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-01-25 10:00 - 12:00 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-01-26 12:15 - 14:15 E385 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-01-31 14:30 - 16:30 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-02-01 12:15 - 14:15 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-02-08 10:00 - 12:00 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-02-14 14:30 - 16:30 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-02-15 12:15 - 14:15 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-02-20 14:30 - 16:30 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-02-22 12:15 - 14:15 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-03-01 12:15 - 14:15 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-03-06 12:15 - 14:15 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-03-08 12:15 - 14:15 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-03-13 12:15 - 14:15 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj
2023-03-14 14:30 - 16:30 E383 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Dayama Niraj

Kurs och studieplanssökning