Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Grundkompetens i programmering

Kompetens i att tillämpa simpla matematiska
formler i programkod

Globala mål i fokus: Mål 4: god utbildning för
alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du kan skriva enkla konsolprogram i Java
(färdighet)

Du behärskar syntax, struktur och logik hos
grundläggande Java-program (kunskap)

Du behärskar och hanterar primitiva datatyper
(kunskap)

Du förstår och kan implementera villkors- och
repetitionssatser (färdighet)

Du kan grunderna i objektorienterad programmering
(kunskap)

Du kan skriva och tillämpa enkla matematiska
funktioner (färdighet)

Du kan se på matematik från en praktisk
synvinkel (förhållningssätt)

Förkunskaper

-

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

10 inlämningsuppgifter
ELLER "fast track"
projekt

Examinationskrav

Minst 50% av maxpoängen i inlämningsuppgifterna
(totalt 10 uppgifter) ELLER godkänt "fast track"-
projekt.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 13:15 - 16:00 F365 Matematisk programmering
2022-08-31 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering
2022-09-05 13:15 - 16:00 E383 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Karlsson Jonny
2022-09-07 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering
2022-09-12 13:15 - 16:00 E383 Matematisk programmering
2022-09-14 13:15 - 16:00 E383 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE
2022-09-19 13:15 - 16:00 E383 Matematisk programmering
2022-09-21 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE
2022-09-26 13:15 - 16:00 E383 Matematisk programmering
2022-09-28 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE
2022-10-03 13:15 - 16:00 E383 Matematisk programmering
2022-10-05 09:15 - 12:00 E385 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Karlsson Jonny
2022-10-10 13:15 - 16:00 E385 Matematisk programmering
2022-10-17 10:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - stöd Q&A, hjälp med uppgifterna Scherbakov-Parland Andrej
2022-10-20 10:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - stöd Q&A, hjälp med uppgifterna Scherbakov-Parland Andrej

Kurs och studieplanssökning