Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Kompetens om företagsverksamhetens struktur,
funktioner och samhälleliga roll

Företagsekonomisk juridisk kompetens

Kompetens i upprättandet av en
affärsverksamhetsplan och dess olika delar

Kompetens inom ramen för löpande ekonomi,
lönsamhetskalkyler och bokslut

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

Redogöra för företagsverksamheten och dess roll
för samhället och ägarna (Kunskap)

Beskriva den för företagsverksamhet relevanta
lagstiftningen (Kunskap)

Diskutera företagets ekonomiska ställning och
lönsamhet (Färdighet)

Reflektera över olika organisationsstrukturer
(Förhållningssätt)

Innehåll

- syftet med företagsverksamhet
- organisation och ledarskap
- bolagsformer och lagstiftning
- grundläggande företagsanalys

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mer information

Mera information vid introduktionen och på
Itslearning.
Kursen går i parallella grupper på svenska och
engelska.

Litteratur

P-H Skärvad, j Olsson:Företagsekonomi 100,
Faktabok,Liber 2013
Skripak, S. J. (2016). Fundamentals of Business.
Virginia Tech.
(kopiera hela länken!)
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/fun Extern länk
damentals-of-business

Guiden Bli Företagare i Finland 2019
(kopiera hela länken!)
https://www.uusyrityskeskus.fi/wp Extern länk-
content/uploads/2019/04/SUK_perustamisopas2019_R
UOTSI_verkkoon.pdf

Mera information och material ges på lektionerna

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 42 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd kurs fordras 50% av totala poängen.
Kursen kan avklaras antingen genom att klara
fyra deltentramina, som envar ger 20 poäng,
eller en sluttentamen som ger 80 poäng. För
närvaro ger 20 poäng. Deltentamina kan tas bara
en gång, för sluttentamen ordnas
omtentamenstillfällen.

Lärare

Buttler Pekka

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (90 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

Omtentamensdatumen är fredag 22.11 kl 15-16 och
fredag 17.1.2020 kl 15-16.

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-08-25

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 13:00 - 15:00 D4107-08 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-08-31 13:00 - 16:00 D4107-08 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-09-05 13:00 - 16:00 D4107-08 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-09-09 13:00 - 16:00 F249 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-09-12 13:00 - 16:00 F143 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-09-14 13:00 - 16:00 F143 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-09-19 13:00 - 16:00 F143 Företagsekonomins grunder / Introduction to Business Administration Pre-exam Buttler Pekka
2022-09-26 13:00 - 16:00 F249 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-09-28 13:00 - 16:00 F249 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-10-03 13:00 - 16:00 D4107-08 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-10-05 13:00 - 16:00 F249 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-10-10 13:00 - 16:00 F249 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-10-12 13:00 - 16:00 D4107-08 Företagsekonomins grunder Buttler Pekka
2022-10-17 13:00 - 16:00 F143 Företagsekonomins grunder / Introduction to Business Administration Pre-exam 2 Buttler Pekka
2022-11-10 09:00 - 12:00 F143 Företagsekonomins grunder / Introduction to Business Administration Re-exam Buttler Pekka
2022-12-02 10:00 - 13:00 F143 Företagsekonomins grunder / Introduction to Business Administration Re-exam 1 Buttler Pekka
2022-12-21 12:45 - 15:45 F143 Företagsekonomins grunder / Introduction to Business Administration Re-exam 2 Buttler Pekka

Kurs och studieplanssökning