Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

- Grundkompetens i 2D grafik-/spelprogrammering
- Kompetens i att tillämpa vektoraritmetik i
grafik-/spelprogrammering
- Kompetens kring simulering av vardagliga
krafter i en 2D-miljö

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du behärskar grunderna i vektoraritmetik
(kunskap)
- Du kan skapa simpla spel/simulationer i
spelmotorn Unity (färdighet)
-Du kan matematiskt beskriva vardagliga krafter,
såsom tyngdkraft, normalkraft och friktionskraft
(kunskap)
- Du kan tillämpa vektoraritmetik i programkod
för att simulera olika vardagliga krafter i en
2D-miljö (färdighet)
- Du identifierar den praktiska nyttan av
grundläggande fysikkunskaper inom
informationsteknik (förhållningssätt)

Innehåll

NATURVETENSKAP:

1. Vektorer och vektoraritmetik
1.1 Addition
1.2 Subtraktion
1.3 Multiplicera vektorer med skälärer
1.4 Enhetsvektorer / normalisering av vektorer
2. Grunderna i trigonometri
3. Krafter i "vardagen":
3.1 Tyngdkraft
3.2 Normalkraft
3.3 Kontaktkraft / friktion
4. Acceleration

SPELUTVECKLING I UNITY:

1. Obiektorienterad programmering i C#
2. "Kollisionskontroll" med olika Colliders
3. Fysikegenskaper med Rigidbody 2D
4. Att skapa och hantera animationer med "sprite
maps"
5. Hantering av olika material samt dess
egenskaper såsom, elastisiet och friktion.

Förkunskaper

Matematisk programmering

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Kursmaterial i form av webbtutorials och videon
publiceras på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projektarbeten &
presentation

Quiz-tester

Examinationskrav

Minst 50% av de totala poängen för 2
programmeringsprojekt och 3 quiz-tester krävs för
godkänd kurs

Se Itslearning för mera information.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-31 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-11-02 13:15 - 16:00 E383 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-11-08 13:15 - 16:00 F365 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Karlsson Jonny
2022-11-09 13:15 - 16:00 E383 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-11-14 11:00 - 12:00 Vektorer och krafter - PROJEKTKONSULTERING Hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66040593988 (logga in med SSO) Karlsson Jonny
2022-11-16 13:15 - 16:00 E383 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Karlsson Jonny
2022-11-23 13:15 - 16:00 E383 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-11-25 12:45 - 14:45 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-11-30 13:15 - 16:00 E383 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Karlsson Jonny
2022-12-02 13:00 - 14:45 F365 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Karlsson Jonny
2022-12-05 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-12-07 13:15 - 16:00 E383 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-12-09 09:15 - 10:15 B320 Studentdialog för 1:a årets IT-studenter Biström Dennis
Grönholm Hanna
Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
Welander Fredrik
2022-12-12 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Karlsson Jonny
2022-12-14 09:00 - 16:00 Vektorer och krafter - Projektfeedback 1 Ordnas online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69852377647 Karlsson Jonny
2022-12-15 09:00 - 16:00 Vektorer och krafter - Projektfeedback 2 Ordnas online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69852377647 Karlsson Jonny
2022-12-20 09:00 - 16:00 Vektorer och krafter - Projektfeedback 3 Ordnas online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69852377647 Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning