Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Svenska 5 1
MK-1-019 (0) Finska 5 2
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
MK-1-023 (0) Vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 4
Ämnesstudier 145 ECTS
Mediebaskunskap (85)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-053 (0) Introduktion till Mediekultur 5 1
MK-3-003 (0) Koncept och genrer: Manus, produktion & marknad 10 1
MK-1-033 (0) Journalistik 5 1
MK-1-054 (0) Medieproduktion 5 1
MK-2-011 (0) Webbgrundkurs och grafisk design 5 1
MK-2-012 (1) Filmanalys 5 1
MK-1-055 (0) Cultural Studies - en introduktion 5 1
MK-2-071 (0) Mediehistoria och landskap 5 1
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 1 5 2
SP-1-080 (0) Engelska muntlig framställning 2 2
MK-1-018 (0) Finska, muntlig framställning 2 2
TV-2-003 (0) Introduktion till dokumentärfilm 5 3
TV-2-004 (0) Klippestetik och postproduktion av film 5 3
TV-1-003 (0) Manusnedbrytning 5 3
AS-1-008 (5) Lag och rätt (Juridik) 5 4
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-2-003 (0) Proseminarium 5 3
Singelkamera (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-029 (0) Singelkamera 1 5 1
MK-2-018 (1) Singelkamera 2 5 1
MK-1-051 (0) Kreativt skrivande 5 2
MK-2-031 (0) Kortfilm och dokumentär 2 (manus, regi + producentskap) 5 3
Flerkamera (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-004 (0) Grundkurs i studioproduktion 5 2
MK-2-019 (0) Flerkameraproduktion 1 (Manus och regi) 5 2
MK-2-027 (1) Flerkameraproduktion 2 5 3
MK-2-027 (1) Flerkamera 2 (Manus och Regi) 5 3
Manus masterclass (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-052 (0) Manus och konceptutveckling 5 2
MK-1-050 (0) Manus för kortfilm 5 2
MK-2-043 (0) Filmfotografering och postproduktion (Foto) 5 3
MK-2-090 (0) Masterclass i manus 1 5 3
MK-2-091 (0) Masterclass i manus 2 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Valfria analys- och litteraturkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 3
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 3
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 3
TV-3-009 (0) Analyskurs: Televisionen 5 3
TV-3-013 (0) Boktentamen i regi 5 3
TV-3-012 (0) Boktentamen i berättarteknik 5 3
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 3
TV-3-014 (0) Boktentamen i dokumentärfilm 5 3
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och konceptutveckling 5 0
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
MK-3-015 (0) Boktentamen i produktionskunskap 5 0
MK-4-015 (0) Visual construction of reality (kursen går på engelska) 5 4
Slutproduktion (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-051 (0) Slutproduktion 2 10 0
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och examensseminarium (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 4
TV-4-001 (0) Bridges: tematiskt examensseminarium 5 4
TV-4-002 (0) Nordic Mediascape 2020 (metodkurs) 5 4
TV-4-003 (0) Nordic Mediascape 2020 (tematiskt examensseminarium) 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
Praktik och slutproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 15 2
(0) Praktik 10 4
(0) Praktik 5 3

Kurs och studieplanssökning