Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att studenten känner väl till studioproduktionens alla faser,
planerings betydelse för slutresultatet.
samt får praktisk erfarenhet av TV-regi i olika former.

Läranderesultat

Att studenten känner väl till studioproduktionens alla faser,
planerings betydelse för slutresultatet.
samt får praktisk erfarenhet av TV-regi i olika former.

Innehåll

Deltagande i studioproduktion i Multihallen, eller samarbetsprojekt
med YLE. Olika musik-inspelningar som kursdeltagarna själv
organiserar, i Multihallen eller annanstans.

Förkunskaper

Flerkamera regi 1

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera 2 (med olika sv. alternativ)

Litteratur

Ivan Cury: Directing & Producing for Television
Gerald Millerson: Television Production

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
 • planering, Feedback - 31 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Hallgren Niclas
 • Nordström Fred
 • Nyroos Jenny
 • Skaag Oskar

Examinator

Nordström Fred

Kursens hemsida

Ingen egen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-12-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-12-23 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning