Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbättra studentens beredskap att också åta sig mera komplexa uppdrag inom flerkamera-regi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera hur olika genrer inom flerkameraproduktion påverkar regigrepp och planeringsprocess.

Innehåll

Flerkameraproduktionens historia,
genrer, diverse case study, etc.

Förkunskaper

Flerkamera grundkurs, Flerkamera 1

Mer information

För mer information vänligen kontakta examinatorn.

Litteratur

Välj tre av nedanstående böcker. Meddela examinatorn vilka du valt före du anmäler dig till tentamen.

Mitch Jacobson: Mastering MultiCamera Techniques - From Preproduction to Editing and Deliverables

Peter Utz: Studio and Camcorder Television Production

Ivan Cury: Direction & Producing for Television - A format approach

Jack Kuney: Take One - Television Directors on Directing

Tony Verna: Live TV - An inside look at directiong and producing

Howard J. Blumenthal: Television Producing & Directing

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i tentamen med godkänt resultat.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning