Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att... [engelsk kurs...] "The aim of the course is to give media practicioners conceptual tools to assess the consequences of their activities."

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten [engelsk kurs...] "At the end of the course the student has proven his or her ability to understand how communities are construed by means of visual communication and how social reality is determined by film and television."

Innehåll

Föreläsningar, seminarieövningar, individuella skriftliga uppgifter.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper. Kursen går på engelska och examineras i form av seminarium, vilket förutsätter skriftlig förmåga i engelska.

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Inlämningsdag för slutuppgift 24 maj 2013.

Litteratur

(1) Sumiala-Seppänen, J. & Stocchetti, M. eds. (2007) Images and Communities. The Visual Construction of the Social. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press Oy Yliopistokustannus Ltd, HYY-yhtymä. ISBN 978-952-495-020-6.

(2) Artiklar enligt lärarens instruktioner.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Självstudier - 107 timmar
  • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examinationen baserar sig på kursdagböcker, skriftliga uppgifter och deltagande i slutseminarium.

Lärare

Lundsten Lars

Examinator

Lundsten Lars

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-05-30

Kursens tidtabell

The course opens in Johannesburg with NSSE students at AFDA Monday 11 February 2013. Students that do not participate in the NSSE programme will have a second start in Helsinki in mid-March.

Kursen inleds i Johannesburg med NSS-gruppen den 11 februari 2013 och pågår i två veckor. En parallellstart för studenter som inte deltar i NSS-programmet inleds i Helsingfors vid mitten av mars.

Examinationsformer

  • 2013-05-31 - Demonstrationer och presentationer
  • 2013-05-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning