Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Det övergripande målet är att förbättra
kommunikation på engelska i yrkesrelaterade
situationer.
Medieinnehåll producerat i andra kurser
sammanställs på engelska som exempel på
professionell kompetens till en webbortfölj.
Avsikten med den elektroniska portföljen är att
fungera som verktyg för att marknadsföra den
studerandes kompetens och gynna
karriärutvecklingen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- presentera en personlig webportfölj innehållande
arbeten som demonstrerar kompetens inom
medieproduktion och gynnar karriärutsikter.
- uppvisa riktig och stilistiskt lämplig
användning av såväl skriven som talad engelska.
- kunna författa fackrelaterade dokument
(affärsbrev, arbetsansökan & CV,
projektförslag/erbjudanden och rapporter).
- presentera yrkesrelaterade ämnen både muntligt
och skriftligt på korrekt och passande språk.
- hålla en presentation om ett branschrelaterat
ämne utnyttjande lämpliga hjälpmedel, t.ex.
PowerPoint.

Innehåll

Material som sammanställs till webportfölj.
Formell och informell engelska; talat och skrivet
språk i yrkesrelaterade sammanhang; presentationer
på engelska; fackspråk (affärsbrev,
arbetsansökningar och CV,
projektförslag/erbjudanden, rapporter).

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningsdatum bör hållas!
Närvaro är obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1 Tillräcklig närvaro i
närundervisningstillfällen.
2 Anpassa skriftligt material för användning i en
webprtfölj.
3 Framföra en presentation i anknytning till en
produktionsuppgift eller webportfölj.
4 Producera en arbetsansökan & CV.
5 Skriva en rapport med lämplig struktur.

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-11-07

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Engelska (MK) Time: Aug 30, 2021 10:15 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64000175614   Meeting ID: 640 0017 5614   Join by SIP 64000175614@109.105.112.236 64000175614@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 0017 5614 Kimberley Nigel
2021-09-06 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67136532121?from=addon Meeting ID: 671 3653 2121 Join by SIP 67136532121@109.105.112.236 67136532121@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 671 3653 2121 Kimberley Nigel
2021-09-13 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62308902842?from=addon Meeting ID: 623 0890 2842 Join by SIP 62308902842@109.105.112.236 62308902842@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 623 0890 2842 Kimberley Nigel
2021-09-20 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65767870813?from=addon Meeting ID: 657 6787 0813 Join by SIP 65767870813@109.105.112.236 65767870813@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 657 6787 0813 Kimberley Nigel
2021-09-27 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66432724615?from=addon Meeting ID: 664 3272 4615 Join by SIP 66432724615@109.105.112.236 66432724615@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 3272 4615 Kimberley Nigel
2021-10-04 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67952732849?from=addon Meeting ID: 679 5273 2849 Join by SIP 67952732849@109.105.112.236 67952732849@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 5273 2849 Kimberley Nigel
2021-10-11 10:15 - 12:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61412318220?from=addon Meeting ID: 614 1231 8220 Join by SIP 61412318220@109.105.112.236 61412318220@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 614 1231 8220 Kimberley Nigel
2021-10-18 09:15 - 13:00 Engelska (MK) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65247721747?from=addon Meeting ID: 652 4772 1747 Join by SIP 65247721747@109.105.112.236 65247721747@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 4772 1747 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning