Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa färdigheterna i
dokumentärfilm.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
medverka i en dokumentärfilmsprocess.
Regissören och producenten känner till processen från idé till färdig produkt. De
kan omvandla varierande material till stoff för dokumentära filmer.

Innehåll

Dokumentärfilm • P4 Kursplan / JN ver. 21.3.13

v 13 Förplanering
Kick Off 25.3 kl 09:15-11:00 [rumA309]
Briefs [produktion, pitch, individuell kurs- och föreläsningsdagbok], Gruppindelning,
/övningsuppgift 1&2

v 15 Förplanering
8.4 kl 09.15-12 [rumA309]
+
genomgång av övningsuppgift 1&2

v 16 Förplanering
16.4. kl 09:15-12 [A309]
Pecha Kucha träff, sker på engelska!
(Rebecca Ohene-Asah, Jan Nåls)

v 17 Förplanering
Gästföreläsning 22.4 [rumA309] (gemensamt med NSSE)
Rebecca Ohene-Asah / NAFTI Accra, GHA 9-12 ”Directing in documentary” (TBC)
Rebecca Ohene-Asah / NAFTI Accra, GHA 13-17 ”The succesful pitch” (TBC)

Pitch 26.4 kl 09:15-16 [rumA309]
(OBS! Pitchen sker på engelska, med delvis engelskspråkig panel och publik)
(Rebecca Ohene-Asah, Jan Nåls)

v 19 Produktion
Gästföreläsning 10.5 [rumA309] (gemensamt med NSSE)
Steve Drake / AFDA Cape Town 09:15-13 ”Identifying Your target market” (TBC)

v 20 Produktion
Gästföreläsning 13.5 [rumA309] (gemensamt med NSSE)
Steve Drake / AFDA Cape Town 09:15-13 ”Marketing for Social Change (TBC)

v 21 Postproduktion
Gästföreläsning 27.5 09:15-17 [rum A309] (gemensamt med NSSE)
Phyllis Dannhauser /UJ 09:15-12 ”Blurring the boundaries: Fact / Fiction” (TBC)
Phyllis Dannhauser / UJ 13-17 Case study: ”Solving it” Crime in South Africa (TBC)

+

Obligatoriska gruppvisa träffar med handledare

v 22
Deadline för produktion 31.5
Registrering av produktion i filarkivet

Feedback 4.6 kl 09:15-16 [rumA309]
Inlämning av slutlig dokumentation + individuell kurs- och dagbok i Its Learning
Feedback-tillfället sker på engelska
(Tanja Sakota-Kokot, Phyllis Dannhauser, Adwoa Prah, Jan Nåls)

OBS! Gästföreläsningarna ges på engelska. Gästföreläsningarna är gemensamma för NSSE 2013.
Ni uppmuntras att söka personlig handledning av lärare och gästföreläsare utanför denna tidtabell.

Förkunskaper

Singelkamera 1
Singelkamera 2
Kortfilm
(eller motsvarande färdigheter)

Mer information

För godkänd kurs krävs deltagande i en produktion, 70% närvaro
på kontaktlektionerna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 67 timmar
 • Basgruppsarbete - 9 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Individuell skriftlig uppgift öv 1
Gruppvis uppgift öv 2
Kursdagbok med föreläsningsanteckningar
Deltagande i pitch
Deltagande i dokumentärfilmsproduktion

Lärare

 • Lindfors Kauko
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Dokumentärfilm • P4 Kursplan / JN 30.3.12

v 14 Förplanering
Kick Off 4.4 kl 13.15-16 [rumA312]
Briefs [produktion, pitch, individuell kursdagbok], Gruppindelning, Litteratur

v 15 Förplanering
Genomgång av litteratur 10.4 KL 10.15-13 [rumA309]
”Trisha Das: How to write a documentary script” (Kan laddas ner från Its Learning)
+
Gruppvis presentation av researchplan

v 16 Förplanering
Pecha Kucha träff 18.4 kl 09.15-12 [rumA309]

v 17 Förplanering
Conceptual pitch 25.4 kl 09:15-13 [rumA309]

v 18 Förplanering / Produktion
Pitch 30.4 kl 09:15-15 [rumA309]
(OBS! delvis engelskspråkig panel och publik)

Gästföreläsning 3.5 [rumA309]
Elina Talvensaari 9-12 Case study: ”Miten marjoja poimitaan” (TBC)
Phyllis Dannhauser 13-16 Case study: ”Solving it” Crime in South Africa (TBC)

Besök till SSKH 4.5 13-16
Screening and discussion of NSSE films

v 19 Produktion
Gästföreläsning 7.5 [rumA309]
Phyllis Dannhauser 13-17 ”Doing research” (TBC)

Gästföreläsning 8.5 [rumA309]
Phyllis Dannhauser 9-12 ”Blurring the boundaries: Fact / Fiction” (TBC)

v 20
Produktion / Postproduktion

Gästföreläsning 17.5 09:15-16 [rumA309]
Gina Bonmariage 9-12 ”Documentary production” (TBC)
Dennis Lotsu 13-16 ”Directing documentary” (TBC)

v 21 Postproduktion
Obilgatoriska gruppvisa träffar med Kauko och Robert

v 22
Deadline för produktion 31.5
Registrering av produktion i filarkivet

Feedback 1.6 kl 09:15-16 [rumA309]
Inlämning av slutlig dokumentation + individuell kursdagbok i Its Learning

OBS! Gästföreläsningarna ges på engelska och finska. Gästföreläsningarna är gemensamma för NSSE 2012, och syns därför på ASTA som NSSE-bokningar. De är ändå en viktig del av Dokumentärfilm-kursen.
Ni uppmuntras att söka personlig handledning av oss lärare också utanför denna tidtabell, i främsta hand av Jani , Robert, Kauko och Affe.

Kurs och studieplanssökning