Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

See English description

Läranderesultat

- Förståelse för forskningens betydelse vid
högskola och i samhälle.
- Förståelse för skillnader i forskning mellan
naturvetenskap och mänsko- och samhällsvetenskap
- Förståelse för forskningsprocessen, olika
forskningsmetoder
- Förmåga att välja och tillämpa en metod som
lämpar sig för det egna forskningssyftet.

Innehåll

Studenterna planerar och genomför ett
forskningsprojekt under handledning.
8 gånger närundervisning.
Schema:
1. Introduktion: Forskningsprocessen,
problemformulering, olika metoder
2. Grupper, tema och val av metod fastställs
3. Datainsamling
4. Analys
5. Sammanställning, insikter och utmaningar
6. Presentationer (seminarium)

Förkunskaper

Analytiska färdigheter som erhållits på tidigare
teoretiska men också praktiska kurser.

Kursen ersätter följande kurser

See English description

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

See English description

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 57 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

See English description

Lärare

 • Nylund Mats
 • Träskman Tomas

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Kursanmälningstid

2021-08-16 till 2021-09-17

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 09:15 - 12:00 D4110 Metodik Nylund Mats
2021-09-08 13:15 - 15:00 A311 Metodik Nylund Mats
2021-09-15 13:15 - 16:00 D4110 Metodik Nylund Mats
2021-09-22 09:15 - 12:00 D4110 Metodik Nylund Mats
2021-09-29 13:15 - 16:00 D4110 Metodik Nylund Mats
2021-10-06 13:15 - 15:00 D4110 Metodik Nylund Mats
2021-10-13 09:15 - 12:00 D4110 Metodik Nylund Mats
2021-10-20 09:15 - 12:00 B518 Metodik Nylund Mats

Kurs och studieplanssökning