Studieservice

Arcadas Studieservice finns i block C3 och inbegriper Studieärenden, Studentutbyte, Studievägledare och Specialpedagog, Studiepsykolog och Antagningsservice.

Studieärenden

Studieärenden har stängt under 29.6.2018-29.7.2018. Beställningar av studieintyg och studieutdrag levereras dock under denna period. Beställningarna skickas hem per post till adressen du angett som adress på studieorten i Asta. 

Studieärenden består av två studierådgivare - Camilla Genberg och Erica Åkermarck. Till Studieärenden kan du vända dig om du behöver information om:

Rabattintyg för HRT, VR och Matkahuolto samt FPAs måltidsstödkort fås även från Studieärenden. 

Frågor gällande kurser och studieplaner ska vänligen riktas till den egna institutionen (amanuens, examensansvarig, lärartutor etc.).

Studierådgivarnas öppethållningstider:

  • Måndag: 10-12
  • Tisdag: 10-12
  • Onsdag: 10-12
  • Torsdag kl. 10-12
  • Fredag: Ingen mottagning, med undantag för om det är deadline för betygsanhållan på en fredag. Då har studierådgivaren mottagning kl. 10-12. Mera information om utexaminering och deadlines hittar du här.

Utanför mottagningstiderna är du varmt välkommen att ringa oss eller skicka e-post till studiearenden(at)arcada.fi. Studiestödsfrågor bör riktas till studiestod(at)arcada.fi.

Studentutbyte

Studentutbyte hjälper dig med frågor kring utbytet. Mer information om studier utomlands hittar du här.

Studievägledare och specialpedagog

Studievägledaren kan du kontakta ifall du behöver handledning i studiefärdigheter. Mer information om vad studievägledaren kan hjälpa dig med hittar du här.

Studiepsykolog

Studiepsykologen erbjuder individuellt samtalsstöd och vägledning i frågor kring bland annat studiemotivation, tidsanvändning och stresshantering. Mer information om tjänster som studiepsykologen erbjuder hittas här.

Antagningsservice

Antagningsservice kan du kontakta i ärenden som gäller gemensam ansökan. Rådgivning och information om antagning av studerande till Arcada samt vägledning gällande byte av yrkeshögskola eller byte av utbildning inom Arcada ges också av antagningsservice. Läs mer om om ansökan till Arcada här

Kontaktuppgifter till Studieservice

Nedan ser du vem som hjälper dig med vad:

Camilla Genberg, PeM
Studierådgivare
Tfn 0207 699 672
E-post studiearenden(a)arcada.fi
Tillgodoräknanden, läsårsanmälan, studieintyg, studieregisterutdrag, studierätt, betygsanhållan

Erica Åkermarck, PeM
Studierådgivare
Tfn 0207 699 409
E-post studiestod(at)arcada.fi, studiearenden(a)arcada.fi
Studiestödsärenden, betyg, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande

 

Ulrika Svanbäck, FM
Antagningsrådgivare
Tfn 0207 699 676
E-post antangningsservice(a)arcada.fi, admissions(a)arcada.fi
Ansökan och antagning (engelska utbildningar)

Lilian Sjöberg, PM
Ledande studiekoordinator
Tfn: 0207 699 671
lilian.sjoberg(a)arcada.fi, antagningsservice(a)arcada.fi

 

Kátia Torres Airava, PM
Ledande internationell koordinator
Tfn: 0207 699 468
E-post international(a)arcada.fi
Utgående studentutbyte/moveon koordinator

Annika Keskinen, PK
Koordinator, utgående studentutbyte (administration och stipendier för studenter som åker på utbyte)
Tfn: 0207 699 673
E-post international(a)arcada.fi
Utgående studentutbyte, Erasmuskoordinator 

Hanna Grönholm, PM
Internationell koordinator, inkommande studentutbyte
Tfn: +358 (0)40 8481530
E-post international(a)arcada.fi

Elina Falcão, FM (moderskapsledig)
Internationell koordinator/Erasmusspecialist
Utgående studentutbyte, Erasmus koordinator

Christa Holm, PM (moderskapsledig)
Ledande internationell koordinator, Erasmuskoordinator
 

Mia Ekström, PeM
Studievägledare och specialpedagog
Tfn: 0207 699 517
E-post: mia.ekstrom(a)arcada.fi
Motivation, studieteknik, vägledning

Annika Stadius, HVM
Studiechef
Tfn: 0207 699 613
E-post: annika.stadius(a)arcada.fi

 

Senast uppdaterad

11.6.2018

Uppdateringsansvarig

Studieservice