Studieservice

Arcadas Studieservice finns i block C3 och inbegriper Studieärenden, Studentutbyte, Studievägledare och Specialpedagog, Studiepsykolog och Antagningsservice.

 

 

Studieärenden (stängt 28.6-4.8.2019)

Studieärenden består av två studiekoordinatorer - Camilla Genberg och Yvonne Engblom. Till Studieärenden kan du vända dig om du behöver information om:

Rabattintyg för HRT, VR och Matkahuolto samt FPAs måltidsstödkort fås även från Studieärenden. Samtliga rabattblanketter hittas genast till vänster då du kommer in i C3.

Frågor gällande kurser och studieplaner ska vänligen riktas till den egna institutionen (amanuens, examensansvarig, lärartutor etc.). Notera också att studiestödsärenden från och med 1.1.2018 sköts av FPA, vilket betyder att studiestödsfrågor bör riktas till dem.

Studiekoordinatorernas öppethållningstider:

  • Måndag: 10-12
  • Tisdag: 10-12
  • Onsdag: 10-12
  • Torsdag kl. 10-12
  • Fredag: Ingen mottagning.

Utanför mottagningstiderna är du varmt välkommen att ringa oss eller skicka e-post till studiearenden(at)arcada.fi.

Studentutbyte

Studentutbyte hjälper dig med frågor kring utbytet. Mer information om studier utomlands hittar du här.

Studievägledare och specialpedagog

Studievägledaren och specialpedagogen kan du kontakta ifall du behöver handledning i studiefärdigheter. Mer information om vad studievägledaren kan hjälpa dig med hittar du här.

Studiepsykolog

Studiepsykologen erbjuder individuellt samtalsstöd och vägledning i frågor kring bland annat studiemotivation, tidsanvändning och stresshantering. Mer information om tjänster som studiepsykologen erbjuder hittas här.

Antagningsservice

Antagningsservice kan du kontakta i ärenden som gäller gemensam ansökan. Rådgivning och information om antagning av studerande till Arcada samt vägledning gällande byte av yrkeshögskola eller byte av utbildning inom Arcada ges också av antagningsservice. Läs mer om om ansökan till Arcada här

Kontaktuppgifter till Studieservice

Nedan ser du vem som hjälper dig med vad:

Camilla Genberg, PeM
Studiekoordinator
Tfn 0207 699 672
E-post studiearenden(a)arcada.fi
Tillgodoräknanden, läsårsanmälan, studieintyg, studieregisterutdrag, studierätt, betygsanhållan

Yvonne Engblom, PM
Studiekoordinator
Tfn 0207 699 442
E-post studiestod(at)arcada.fi, studiearenden(a)arcada.fi
Betyg, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande, betygsanhållan

Ulrika Svanbäck, FM
Antagningsrådgivare
Tfn 0207 699 676
E-post antagningsservice(a)arcada.fi, admissions(a)arcada.fi
Ansökan och antagning (engelska utbildningar)

Heidi Uuttana, PM
Antagningsrådgivare
Tfn 0207 699 423
E-post antagningsservice(a)arcada.fi
Ansökan och antagning (svenska utbildningar)

Lilian Sjöberg, PM
Ledande studiekoordinator
Tfn: 0207 699 671
lilian.sjoberg(a)arcada.fi, antagningsservice(a)arcada.fi

Kátia Torres Airava, PM

Tfn: 0207 699 468
E-post international(a)arcada.fi
inkommande studentutbyte/MoveON koordinator

Christa Holm, PM

Tfn: 0207 699 670
E-post international(a)arcada.fi
utgående student- och personalutbyte

Annika Keskinen, PK

Tfn: 0207 699 673
E-post international(a)arcada.fi
utgående studentutbyte (administration och stipendier för studenter som åker på utbyte och Erasmusstipendier för praktik)

Elina Falcão, FM (moderskapsledig)
Internationell koordinator/Erasmusspecialist
Utgående studentutbyte, Erasmus koordinator

Mia Ekström, PeM
Studievägledare och specialpedagog
Tfn: 0207 699 517
E-post: mia.ekstrom(a)arcada.fi
Motivation, studieteknik, vägledning

Fanny Hedenborg, PsM
Studiepsykolog
Tfn: 050 448 9172
E-post: fanny.hedenborg(a)arcada.fi
Stresshantering, nedstämdhet, ångest och oro som relaterar till studierna

Sandra Slotte, PeM
Internationell studentrekryteringskoordinator
Tfn: 050 448 668
E-post: sandra.slotte(a)arcada.fi

Annika Stadius, HVM
Studiechef
Tfn: 0207 699 613
E-post: annika.stadius(a)arcada.fi

 

Senast uppdaterad

14.6.2019

Uppdateringsansvarig

Studieservice