Är studiegången oklar? Tveka inte att ta kontakt med studievägledaren på din egen utbildning.

Varje utbildning har en egen studievägledare som kan hjälpa dig med planeringen av studierna. Studievägledaren känner utbildningen som helhet. Hen kan stöda dig med både kursval och andra frågor som kopplar direkt till utbildningen.