Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-002 (1) Professional English 5 1
AS-1-008 (2) Lag och rätt (Juridik) 5 1
SP-1-066 (0) SUOMEA SUOMENKIELISILLE 5 2
SP-1-002 (0) Svenska för finskspråkiga 5 2
MP-2-046 (0) Polymertestning och analytik 5 3
PT-1-011 (0) Mould Design 2 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Matematik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-006 (0) Elementary Mathematics 5 1
AS-1-007 (0) Differential and Integral Calculus 5 1
IM-1-017 (0) Statistics and Probability 5 2
Kemi och fysik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
IM-2-039 (1) Physics 1 (Statics and Kinematics) 5 1
IM-2-040 (0) Physics 2 (Electricity and Magnetism) 5 2
Allmänt ingenjörskunnande (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-002 (0) Computers and IT 5 1
IM-2-014 (0) MANUFACTURING PROCESSES 5 2
IM-2-042 (0) Strength of Materials 5 3
MP-2-051 (0) Rheology 5 3
IM-2-052 (0) Heat Transfer 5 4
PT-2-019 (0) Bio-composites 5 4
Plastics and Processing (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-004 (0) Material Selection 5 1
PT-1-005 (0) Polymer Chemistry 5 1
PT-2-005 (0) Engineering Plastics 5 2
PT-2-006 (0) Polymer Processing 5 2
PT-2-007 (0) Mould Design 5 2
PT-2-010 (0) Functionalization and Surfacing 5 3
PT-2-011 (0) Compounding and Composites 5 4
PT-1-009 (0) Special Plastics 5 3
MP-2-053 (0) Kompositteknologi laboration 5 4
Economics and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-009 (0) Production Economics 5 2
IM-2-004 (0) PRODUCT DEVELOPMENT 5 4
Tillverkning och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) CAD (Computer Aided Design) 5 1
IM-2-045 (1) Solid Modelling 5 2
IM-2-044 (0) Computer Aided Manufacturing (CAM) 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Business Administration (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-010 (1) LOGISTIK 5 4
IB-2-021 (0) Internationell Handel 5 4
IB-2-004 (0) MARKETING 5 4
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Foreign Language (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Foreign Language part I 5 3
(0) Foreign Language part II 5 3
(0) Foreign Language part III 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Metodik och examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-051 (0) Metodik 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning