Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to be able to choose the
best available method for modification of surfaces
on polymer products and understand the reason for
it.

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able to choose the best
available method for modification of surfaces
on polymer products and understand the reason
for it

Innehåll

-Characterization of Polymer Surfaces
-Chemical Modification Methods
-Physical Modification Methods
-Adhesion

Förkunskaper

Polymer Chemistry
Laboratory safety for engineers or Introduction
to
University Studies (2017-18 or earlier)

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Ingen

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Online exam, project reports, laboratory reports

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2018-06-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-02 13:00 - 14:00 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-09 13:00 - 14:00 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-16 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-23 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-30 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-07 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-14 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-28 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-06-04 13:00 - 14:30 Surface Properties Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning