Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
Studerande känner till
1.Komposittillverkninsgmetoder.
2.Lamineringsmetoder och materials använt.
3.Applikationer för komposita material och företag som arbetar i branchen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
Känna till komposittillverkninsgmetoder.
Lamineringsmetoder och materials använt.

Innehåll

Informerad i Itslearning

Förkunskaper

Lamina Analys

Kursen ersätter följande kurser

Compounding and Composite

Mer information

Ekskursioner och gästföreläsare tilläggs senare

Litteratur

Informerad i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 49 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

tentamen (litteratur), presentationen (studiegrupparbete), inlärningsdagbok

Lärare

Andersson Mirja

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursens tidtabell

See Itslearning

Examinationsformer

 • 2018-12-02 - Tentamina
 • 2016-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning