Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
PT-1-002 (0) Professional English 5 1
SP-1-074 (0) Svenska 5 2
SP-1-073 (2) Finska (PTS2 & MT2) 5 2
Ämnesstudier 140 ECTS
Matematik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (2) Differential- och integralkalkyl 5 2
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
GT-2-007 (0) RÖRELSENS OCH VÄRMETS FYSIK 5 1
GT-2-010 (0) VÅGOR OCH MODERN FYSIK 5 2
GT-2-004 (0) Matematisk modellering och differentialekvationer 5 3
Material Science (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-012 (0) Introduction to Plastics 5 1
PT-1-005 (0) Polymer Chemistry 5 1
PT-2-004 (0) Material Selection 5 2
PT-2-005 (0) Modern Plastics 5 2
PT-1-009 (0) Special Plastics 5 3
MP-2-046 (0) Polymertestning och analytik 5 3
PT-2-010 (0) Functionalization and Surfacing 5 3
PT-2-011 (0) Composites and Compounding 5 4
Plastics Processing (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-006 (0) Polymer Processing 5 2
PT-2-007 (0) Mould Design 5 2
PT-1-011 (0) Advanced Mould Design 5 4
MP-2-053 (0) Kompositteknologi laboration 5 4
Design and Manufacturing (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) CAD (Computer Aided Design) 5 1
IM-2-045 (0) Solid Modelling 5 1
IM-2-014 (0) Manufacturing Processes 5 1
PT-1-013 (0) Printed Electronics 5 2
IM-2-042 (0) Strength of materials 5 3
IM-2-044 (0) Computer Aided Manufacturing (CAM) 5 3
MP-2-051 (0) Rheology 5 3
IM-2-052 (0) Heat Transfer 5 4
Economics and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-009 (0) Production Economics 5 2
IM-2-004 (0) Product Development 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik och Distribuerade energisystem (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-022 (0) Allmän energikunskap 5 3
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 3
DE-2-021 (0) ELCAD 5 3
DE-2-020 (0) Elektroteknik 2 5 3
DE-2-015 (0) Byggnadsteknikens grunder 5 3
DE-2-034 (1) Elektroteknik 3 5 3
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Företagsekonomi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-002 (0) Företagsamhet och handelsrätt 5 4
FE-1-013 (0) Marknadsföringens grunder 5 4
FE-2-005 (0) Affärslogistikens grunder 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 3
(0) Främmande språk II 5 3
(0) Främmande språk III 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Metodik och examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
IM-2-051 (0) Metodik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning