Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en inblick i
olika byggnadstyper och standarder för
byggnadsenergieffektivitet.

Läranderesultat

Preliminär: kunnande i CADS Student planering +

Efter avklarad kurs förväntas att studeranden:
- Förstår trä-, tegel- och stenhusens
strukturer.
- Kan definiera lågenergibyggnad, passivhus
och
plus-energibyggnad.
- Förstår principerna för
konstruktionsplanering.
- Kan rita huvudritningar för ett småhus

Innehåll

Byggnadsmaterial
Olika småhustyper i Finland
Konstruktion om byggnader
Detaljer om konstruktionstyper
Autocad
PlanMan Project -software

Förkunskaper

Inga ( kurs basesrar sig på grunder av CADS )

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Lektionsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • Användning av CADS program - 46 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftlig tentamen + CADS övning

Lärare

Lipsanen Jarmo

Examinator

Lipsanen Jarmo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning