Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge färdighet att välja en lämplig bearbetningsmetod anpassad för det valda polymera materialet och den aktuella produkten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
-välja en lämplig bearbetningsmetod för polymera produkter.

Innehåll

Formsprutning
Extrudering
Formblåsning
Varmformning

Förkunskaper

Polymerkemi

Please note 2nd year students are recommended to sign up to PT-2-006 (1). This course PT-2-006 (0)is recommended for 1st year students.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen

Litteratur

Litteratur informerad i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Gebrehiwot Silas
 • Holm Maiju

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 4

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-27 09:15 - 12:00 Polymer Processing These are bookings for online lectures Gebrehiwot Silas
2020-04-03 09:15 - 12:00 Polymer Processing These are bookings for online lectures Gebrehiwot Silas
2020-04-10 09:15 - 12:00 Polymer Processing These are bookings for online lectures Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning