Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten kunskap och verktyg för att förstå, använda, planera och administrera moderna logistiksystem för att hantera flödet av gods, information och pengar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna_
- Definiera logistik, flödeskedja och servicegrad
- Beskriva och tillämpa moderna metoder för inkommande logistik, såsom kan-ban och JIT
- Beskriva och tillämpa metoder för utgående logistik och distribution
- Analysera lagersituationer med metoder såsom ABC, EOQ och ROP, och vidta åtgärder
- Utveckla lagerverksamhet och planera layout för varulager
- Känna till och välja enhetslaster och utrustning för materialhantering
- Känna till och välja transportmetod och fordon

Innehåll

Se inlärningsresultat.

Förkunskaper

Baskunskaper i ekonomi och matematik rekommenderas.

Kursen ersätter följande kurser

Business Logistics for IB; Logistics and Scheduling for IM, in years 1999-2002. Logistics 1+2 in 2003-2006.

Mer information

Första hemuppgiften obligatorisk för alla. Ingen egentlig tent i denna kurs.

Litteratur

Engelskspråkiga föreläsningsanteckningar publiceras på kursens hemsida.
Kursbok: Managing supply chains : a logistics approach, 8th ed. 2008 - ISBN:      978-0-324-66267-2
Langley, Coyle, Gibson, Novack, Bardi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 9 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 42 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten skall ha ca 50 p av totalt 100p. Poängen kan fås från närvaro, hemuppgifter och miniprov på föreläsningarna.

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Kursens hemsida

BLS

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning