Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla
grundläggande färdigheter och förmåga att tillämpa
differential- och integralkalkyl

Läranderesultat

Efter anklarad kurs förväntas den studerande
kunna
förstå gränsvärdesbegreppet och bestämma
gränsvärdet för en funktion
derivera och integrera funktioner såväl
analytiskt som numeriskt
bestämma extremvärden för en funktion (maximi-
och minimivärden)
beräkna areor, längder och rotationsvolymer

Innehåll

Functions of two or more variables
Differentiation
-partial derivatives
-Application of derivatives(min,max)
Integration
Techniques of integration
Applications of Integrals(areas, volumes)

Förkunskaper

Algebra och trigonometri [AS-1-006]

Mer information

All additional info can be found on itsLearning.

Litteratur

Course text book
Thomas, George B., Jr., Finney, Ross L.,
Calculus and Analytic Geometry, 9th edition,
Addison Wesley

Reference literature
College Mathematics with Technology
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler
Prentice-Hall

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 19 timmar
  • Exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

flera kursexamen

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2016-12-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 09:15 - 12:00 B328 Calculus Herrman Rene
2019-09-13 09:15 - 12:00 B328 Calculus Herrman Rene
2019-09-20 09:15 - 12:00 B328 Calculus Herrman Rene
2019-09-27 09:15 - 12:00 B328 Calculus Herrman Rene
2019-10-04 09:15 - 12:00 B328 Calculus Exam 1 Herrman Rene
2019-10-11 09:15 - 16:00 B328 Calculus Herrman Rene
2019-10-25 09:15 - 16:00 B328 Calculus Herrman Rene
2019-11-01 13:15 - 16:00 D398 Calculus Exam 2 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning