Allmänna studier 20 ECTS
Gemensamma allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (1) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-104 (0) Inhemska språk 1 5 1
SP-1-139 (0) Engelska 5 2
SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Människan i välfärdssamhället (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-001 (0) Lärande och introduktion till socialpedagogiken 5 1
SO-2-004 (0) Människan ur ett livscykelperspektiv 5 1
SO-2-002 (0) Människans välfärd och det finländska samhället 5 1
SO-2-003 (0) Sambanden mellan människan och hennes omgivning 5 1
SO-2-049 (0) Kommunikation och social service 5 1
Barnet och uppväxtmiljön (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-008 (0) Yrkespraktik - Barnet och uppväxtmiljön 10 1
SO-2-005 (0) Barnasyn och uppväxtmiljö 5 1
SO-2-007 (0) Barnkultur 5 1
SO-2-006 (0) Pedagogiskt kunnande 5 1
Funktionshinder (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-062 (0) Praktik i klientcentrerat arbete 10 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
SO-2-018 (0) Funktionshinder i samhället 5 2
SO-2-061 (0) Socialpedagogik i klientarbete (äldre och funktionshinder) 10 2
ES-2-003 (0) Etik och professionell kommunikation 5 2
ES-2-004 (0) Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 2
Människor i utsatta livssituationer (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-055 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 3
SO-2-033 (0) Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen 10 2
SO-2-054 (0) Krisarbete 5 3
SO-2-027 (0) Socialpedagogiskt arbete med barn och unga och familj 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-3-015 (0) Alternativ yrkespraktik 15 4
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
GH-3-004 (1) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ES-2-005 (0) Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5 2
GH-1-009 (1) Vetenskapsteori och metodik 10 3
SO-2-035 (0) Examensarbete 15 3

Kurs och studieplanssökning