Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

- kunna tillämpa ett socialpedagogiskt
perspektiv i sitt klientarbete och beskriver
och argumenterar för detta.
- redogöra för socionomens
möjligheter till kompetensutveckling på den
aktuella praktikplatsen.
- söka en specifik frågeställning som kan
belysas med ett socialpedagogiskt perspektiv på
praktikplatsen.
- granska socionomens roll och position i
organisationen.
- öva kompetensen att fungera som förman i ett
en arbetsgemenskap t.ex. kan utveckla
arbetsgemenskaper, serviceprcesser samt kunnade
inom det sociala området.

Förkunskaper

Avlagda grundstudier.

Mer information

Kursen kan omfatta 5 sp, 10 sp eller 15sp. Mera
information om kursens upplägg och innehåll
finns
på itslearning, som du får tillgång till genom
att anmäla dig till kursen.
Den alternativa praktiken kan genomföras under
hela läsåret enligt överenskommelse med
examinator.

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 0 timmar
  • Rapportering - 35 timmar
  • Praktik - 370 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd praktik krävs att studenten lämnar in
arbetsintyg för överenskommen tidsperiod, samt en
skriftlig rapport enligt handledning.

Lärare

Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Genomförs enligt indivduell tidsplan

Carried out according to an individual schedule

Kursanmälningstid

2019-07-31 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning