Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Studenten fördjupar sina teoretiska och
yrkesmässiga kunskaper och tillämpar dem i
praktiken.

Läranderesultat

Syfte med praktiken är att studerande:

Utvecklar sin förmåga att använda olika teorier
i praktiskt arbete och att omsätta sina
teoretiska kunskaper i detta arbete
(reflekterande yrkesutövning)

Kehittää kykyään soveltaa teoreettista tietoa
käytännön työssä (reflektiivinen työote)

Kan bemöta olika klienter och klientgrupper på
ett professionellt sätt i olika
socialpedagogiska verksamhetsformer

Hallitsee ammattimaisen asiakastyön erilaisissa
sosiaalpioedagogisissa ympäristöissä

Växer in i en yrkesroll och reflekterar
kritiskt över olika synsätt och värderingar som
han/hon blivit delaktig av i mötet med klienten
och personalen (utveckling av yrkesidentitet,
etisk bemötande)

Kehittää ammattirooliaan ja reflektoi
kriittisesti arvoja ja näkemyksiä jotka tulevat
esiin seka asiakastyössä että yhteistyössä
muiden ammattilaisten kanssa (ammatti-
identiteetin kehittäminen ja eettinen
kohtaaminen)

Reflekterar över hur den egna personen kan
påverka och påverkas av själva arbetet
(självkännedom och insikt)

Pohtii oman persoonan merkutystä työlle
(itsetunto ja näkemys)

Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig
studeranden i FUI verksamhet (forskning,
utveckling och innovation) på praktikplatsen i
samråd med personalen.

Harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää
omalta osaltaan TKI(tutkimus, kehittämis ja
innovaatio) toimintaa.

Innehåll

Studerande har möjlighet att välja sin
praktikinriktning mellan
* Socialpedagogiskt arbete med den vuxna
befolkningen (t ex missbrukarvård,
mentalvård,arbete med funktionshindrade)
* Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och
familjer(t ex familjearbete, barnskydd,
dagvård)

Studerandena formulerar själv sina egna
individuella läranderesultat i relation
till resp. praktikplats (lärarhandledning).

Förkunskaper

Samtliga grund-och ämnesstudier

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Mera information https://praktik.arcada.fi/ Extern länk
Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona Covid 19 virus spridning är
högskolan stängd och ingen närundervisning ges.
Följande förändringar har därmed skett i denna
kurs: På grund av att verksamheten på många
praktikplatser har tillfälligt avbrytits eller
praktikplatsen av en annan anledning pga
pandemin inte har kunnat ta emot studeranden
har den antingen flyttats till senare tidpunkt
eller förverkligas på att annat sätt. Teoridagar
förverkligas som distansstudier via nätet.

Litteratur

Se bl a litteratur i kurser socialpedagogiskt
arbete med vuxen befolkning samt socialpedagogiskt
arbete med barn, unga och familjer.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Praktik - 340 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1) Obligatorisk deltagande i praktikinfo och
teoridagar
2)Studenten visar förmåga i att göra även egna
realistiska individuella lärandemål som utgår
från de allmänna läranderesultaten för
praktiken.
3)Studenten når givna läranderesultat (angivna
på respektive utvärderingsblankett. )
4) Blanketten för utvärdering av lärande i
arbetet är ifylld, underskriven och inlämnad av
både handledaren på praktikplatsen och
studenten.

5) Praktikrapporten är inlämnad och godkänd.

Lärare

  • Cederberg Arla
  • Lohi Noora

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-31

Kursens tidtabell

23.3- 29.5.2020

Kursanmälningstid

2019-06-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 11:15 - 11:45 B518 Fördjupad yrkespraktik Info om hur går tillväga gällande sökning av praktikplatsen för den fördjupade praktiken.( Infon tar max en halvtimme, beroende på hur många frågor ni har). Obligatoriskt. Cederberg Arla
2019-10-16 11:15 - 12:00 D4106 Fördjupad yrkespraktik Kartläggning av läget med praktikplatssökning. OBLIGATORISKT för alla som inte ännu ha praktikplatsen klart! Cederberg Arla
2020-03-05 13:00 - 14:00 D4107-08 Fördjupad yrkespraktik Information om förberedelserna för arbete med lärandemål för fördjupad praktik. Obligatoriskt. Cederberg Arla
2020-03-06 12:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-09 13:00 - 17:00 D4107-08 Fördjupad yrkespraktik Arbete med lärandemål. Obligatoriskt. Cederberg Arla
Lohi Noora
2020-03-09 13:00 - 17:00 D4104 Fördjupad yrkespraktik Arbete med lärandemål för fördjupadpraktik. Obligatoriskt. Cederberg Arla
Lohi Noora
2020-03-09 13:00 - 17:00 D4103 Fördjupad yrkespraktik Cederberg Arla
Lohi Noora
2020-03-09 13:00 - 17:00 D4109 Fördjupad yrkespraktik Utrymme för grupparbete fr o m 13.15 Cederberg Arla
Lohi Noora
2020-03-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-30 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-03-31 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-01 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-02 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-03 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-07 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-08 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-09 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-15 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-16 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-17 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-17 09:30 - 12:00 Fördjupad yrkespraktik Teoridag 1 Nooras grupp Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62437939388   Meeting ID: 624 3793 9388   Join by SIP 62437939388@109.105.112.236 62437939388@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 3793 9388 Lohi Noora
2020-04-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-04-30 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-04 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-05 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-07 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-08 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-08 09:30 - 11:30 Fördjupad yrkespraktik Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63601580242   Meeting ID: 636 0158 0242   Join by SIP 63601580242@109.105.112.236 63601580242@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 636 0158 0242 Teoridag 2 Nooras grupp Lohi Noora
2020-05-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-13 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-15 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-18 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-19 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2020-05-29 13:00 - 15:00 Fördjupad yrkespraktik - Nooras grupp Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67215223808   Meeting ID: 672 1522 3808   Join by SIP 67215223808@109.105.112.236 67215223808@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 672 1522 3808 FUI-preserntationer och utvärdering Nooras grupp Lohi Noora

Kurs och studieplanssökning