Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig kompetenser som hjälper
dig att studera målmedvetet, självständigt och framgångsrikt på
Arcada, och att utvecklas i din karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande specifika kompetenser:
- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Informationskompetens
- Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens
- Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad det betyder att
studera i en högskola.
- Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt och strategier för att
utveckla dina sätt att lära dig.
- Du lär dig att självstyrt, dvs. utan yttre påminnelse eller kontroll,
kunna organisera och upprätthålla motivation för dina studier, samt
att ta ansvar för att sätt igång och följa upp ärenden som berör dig
- Du lär dig förstå betydelsen av livslångt lärande för din egen
karriärhantering.
- Du vet vilka stödformer och vilken service Arcada erbjuder för att
hjälpa dig i ovanstående.

Digital kompetens
- Du skapar dig en uppfattning om vad digital kompetens innebär och
vikten av att utveckla den under dina studier.
- Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa problem och
utmaningar som uppstår när det gäller digital information,
kommunikation och produktion.
- Du lär dig behärska de mest grundläggande verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material
under dina studier.

Informationskompetens
- Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär dig grunderna i
informationssökning för att självständigt kunna söka fram tillförlitlig
vetenskaplig information och litteratur för dina studier, t.ex.
kursböcker och vetenskapliga artiklar inom det egne studieområdet.
- Du får färdigheter i hur de utvärderar och använder den information
du hittar, t.ex. hur du hänvisar till litteratur och forskning i dina egna
arbeten utan att riskera att du bryter mot upphovsrätten eller
plagierar.

Kommunikativ kompetens
- Du introduceras till vetenskapligt skrivande.
- Du introduceras till Arcadas skrivguide.

Innehåll

Lärandekompetens
- Tidshantering och planering
- Uppskjutande, undvikande och motivation
- Stresshantering
- Studieteknik
- Karriärhantering och framtidskompetens
- Stöd för dina studier och ditt lärande - Arcadas service och
stödformer

Digital kompetens
- Introduktion till digital kompetens
- Digital innehållsproduktion
- Kollaboration och samarbete

Informationskompetens
- Informationskällor
- Planera informationssökningen
- Sökteknik
- Att söka studielitteratur (Arcada Finna och Libguides)
- Att utvärdera och använda sökresultat
- Upphovsrätt

Kommunikationskompetens
- Vetenskapligt skrivande
- Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som
en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var
sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka
kommer
nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även
dropin
för dem
som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Notera Introduktionsdagar hösten 2012: (24-
25.08)

Litteratur

- Kursmaterial med artiklar och filmer
- Support.office.com
- Kopiraittila Högskola
- Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,

Delprestationer enligt lärarens anvisningar

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (61 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Höst
Lärdagbok för del 1 inlämnas inom period 1.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:15 - 11:00 D173 Introduktion till högskolestudier PBL-introduktion Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-08-30 16:30 - 17:00 B522 Introduktion till högskolestudier Lärarna presenterar sig Brantberg Bettina
Cederberg Arla
Kiukas Carina
Lohi Noora
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2019-08-30 17:00 - 18:00 B522 Introduktion till högskolestudier Enoksson Maria
2019-08-30 18:00 - 20:30 B522 Introduktion till högskolestudier Introdukton till studierna på Arcada -Flexibla studier på Arcada -Arbs, Asta och Itslearning -PBL Introduktion Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-08-31 12:30 - 14:00 E385 Introduktion till högskolestudier Brantberg Bettina
Virmalainen Aki
2019-09-02 09:15 - 10:00 E385 Lärandekompetens 19SO-bas 1-5 (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-04 12:00 - 13:30 B320 Introduktion till högskolestudier Amanuensinfo Enoksson Maria
2019-09-05 10:15 - 11:45 B522 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Språkinfo Sandell Magdalena
2019-09-11 10:30 - 12:00 A311 Introduktion till högskolestudier Språkinfo Rancken Ulrika
2019-09-20 16:30 - 17:00 D4106 Introduktion till högskolestudier Träff med prefekt Carina Kiukas Kiukas Carina
2019-09-20 17:00 - 18:30 D4106 Introduktion till högskolestudier Sandell Magdalena
2019-09-25 14:15 - 15:30 B320 Introduktion till högskolestudier Sigfrids Ingmar

Kurs och studieplanssökning