Allmänna studier 20 ECTS
Gemensamma allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (1) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-041 (0) Svenska 5 1
SP-1-051 (0) Finska 5 1
SO-1-003 (0) Engelska 5 2
Ämnesstudier 135 ECTS
Människan i välfärdssamhället (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-001 (0) Lärande och introduktion till socialpedagogiken 5 1
SO-2-004 (0) Människan ur ett livscykelperspektiv 5 1
SO-2-002 (0) Människans välfärd och det finländska samhället 5 1
SO-2-003 (0) Sambanden mellan människan och hennes omgivning 5 1
Barnet och uppväxtmiljön (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-008 (0) Yrkespraktik - Barnet och uppväxtmiljön 10 1
SO-2-005 (0) Barnasyn och uppväxtmiljö 5 1
SO-2-007 (0) Barnkultur 5 1
SO-2-006 (0) Pedagogiskt kunnande 5 1
Funktionshinder (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-020 (0) Yrkespraktik - Funktionshinder och samhället 10 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
SO-2-018 (0) Funktionshinder i samhället 5 2
SO-2-029 (0) Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete 10 2
Äldres liv och villkor (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-1-007 (0) Yrkespraktik - Äldreomsorg 10 2
SO-1-004 (0) Sociala aspekter på åldrandet 5 2
SO-2-050 (0) Gerontologi och klientarbete inom äldreomsorgen 10 2
Människor i utsatta livssituationer (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-028 (0) Yrkespraktik - Människor i utsatta livssituationer 10 3
SO-2-027 (0) Socialpedagogiskt arbete med barn och unga och familj 10 3
SO-2-045 (0) Socialpedagogisk yrkeskompetens 5 4
SO-2-033 (0) Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-001 (0) Social delaktighet och månprofessionell rehabilitering 15 4
GH-3-002 (0) Hälsofrämjande arbete 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-005 (0) Leadership & Management 15 4
FB-3-003 (0) Vård av äldre 15 4
GH-3-004 (1) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Människor i utsatta livssituationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-028 (0) Människor i utsatta livssituationer - Yrkespraktik 10 3
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (1) Vetenskapsteori och metodik 10 3
SO-2-035 (0) Examensarbete 10 3
SO-2-035 (0) Examensarbete 5 4

Kurs och studieplanssökning