Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande har fördjupat och kan tillämpa sina kunskaper i vården av äldre

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas det att studerande kan:
- planera och förverkliga en individuell vård för den äldre, som samtidigt stöder den äldres handlingsberedskap
- använda sig i vården av aktuell, mångprofessionell och evidensbaserad kunskap
- motivera och ge aktuella redskap för vården av äldre

Innehåll

Studie orientering
Farmakologiska, medicinska och naturvetenskapliga ämnen
Vården av den äldre

Mer information

Obligatorisk närvaro på närstudiedagarna

Litteratur

Litteruturen meddelas av föreläsaren

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 200 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Deltagande i undervisningen
Examination 2 Godkända essäer, distansuppgifter och inlärningsdagbok

Lärare

Blomster Marika

Examinator

Blomster Marika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2014-12-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning